Home

At und lag

Om du är 16 år eller mer behöver du AT-UND för att få arbeta i Sverige. Det gäller både om du kommit till Sverige tillsammans med din familj eller om du kommit som ensamkommande barn. Du som inte fyllt 16 år behöver inte ha AT-UND för feriepraktik, enklare arbetsuppgifter eller enstaka uppdrag Till riksdagen. Svar på fråga 2016/17:1061 av Johan Forssell (M) AT-UND och krav på att klargöra sin identitet. Johan Forssell har frågat mig hur jag och regeringen säkerställer att kraven för AT-UND tillämpas på ett rimligt sätt så att de som medverkat till att klarlägga sin identitet även får möjligheten att arbeta under asyltiden Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att AT-UND inte ska betraktas som tjänsteanteckning. Motivering. Den 15 december 2008 trädde den nya lagen om arbetskraftsinvandring i kraft i Sverige. Tanken är att det ska vara lättare att komma till Sverige om man har löfte om arbete här i landet

Migrationsverkets uppgift ska vara att registrera dessa anmälningar och eventuellt ompröva beslut om ekonomiskt bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. Migrationsverket ska enligt förslaget ges i uppdrag att löpande föra statistik såväl över asylsökande som beviljas AT-UND som asylsökande som arbetar med stöd av AT-UND arbetstillstånd, så kallat AT-UND, som jag analyserar i kap 3, har i huvudsak sitt ursprung i utlänningsförordningen (2006:97), meddelad av regeringen. Regeringen stiftar inte lag. I brist på bättre ordval, och för att riksdagen trots allt har möjlighet att lagreglera reglerna om AT-UND i enlighet me Lag (2019:1208). 1 a § Om det i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige finns bestämmelser som avviker från denna lag, ska de bestämmelserna gälla. Lag (2016:753). Vissa definitioner. Barn. 2 § Med barn avses i denna lag en person som är under 18 år. Asy Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap

Lag (2018:346). Sysselsättning. 4 § Migrationsverket skall i lämplig omfattning ge dem som avses i 1 § första stycket 1 och 2 sysselsättning genom att de får tillfälle att delta i svenskundervisning, i skötseln av förläggningar och i annan verksamhet som bidrar till att göra vistelsen meningsfull. Lag (2000:296) Lagen.nu får stöd av föreningen Lysator. 2020-09-17. Lagen.nu är nu möjlig tack vare datorföreningen Lysator vid Linköpings universitet. De stöttar lagen.nu med servrar och nätverk för att vi ska kunna fortsätta driva tjänsten AT-UND: Undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd för att arbeta i Sverige. Det finns även andra grupper än asylsökande som kan beviljas detta, men i denna uppsats menas med AT-UND att en asylsökande utan arbetstillstånd får arbeta i Sverige. Spårbyte: I denna uppsats menas med spårbyte att en person som efter at

Arbeta under tiden som asylsökande - Migrationsverke

AT-UND och krav på att klargöra sin identitet Skriftlig

 1. LMA betyder lagen om mottagande av asylsökande. LMA-kortet är ett plastkort med ett foto på dig som visar att du är asylsökande
 2. Enligt lagen ska den sökande nämligen ha en giltig ursäkt för att inte ha berättat tidigare. Det händer att det accepteras som giltig ursäkt att en person som lider av trauma efter övergrepp inte har kunnat berätta tidigare, men då ska traumat kunna bevisas. Ofta ses en sådan berättelse bara som upptrappning. Snäv tolknin
 3. Tidigare viktiga texter först: Arbetskraftsinvandringslagen träder i kraft den 15 december (10.12 2008) och Vidare om AT-UND (10.12 2008). Förr pågick - och det pågår fortfarande - handel med skenäktenskap. Så här skriver en migga om hur människor som vill lura sig in i Sverige hittat nya piffiga sätt att göra det på. I spåre
 4. 1 Förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716).....31 2 Förslag till lag (2011:00) om vissa frågor om lön m.m. att ett AT-UND eller arbetstillstånd har upphört att gälla..188 7.4 Arbetsgivares ansvar för innestående ersättning.

Undantag från arbetstillstånd (AT-UND) Motion 2009/10

 1. NJA 2016 s. 994. När det tas ut en särskild avgift enligt 20 kap. 12 § utlänningslagen av den som har haft en utlänning anställd trots att denne saknat arbetstillstånd, finns det i regel skäl att efterge företagsbot
 2. st sex månader men
 3. Alla stöd. Att anställa med stöd gör det möjligt för dig att få värdefull kompetens. Vilket stöd du kan få beror både på dig som arbetsgivare och den arbetssökandes behov
 4. Alla asylsökande har ett LMA-kort (lagen om mottagande av asylsökande) utfärdat av Migrationsverket. Om det står AT-UND på LMA-kortet får personen arbeta. AT-UND = undantag från skyldighet att ha arbetstillstånd. LMA-korten måste förnyas efter en viss tid och ett AT-UND kan upphöra när som helst

(10.12 2008) och Vidare om AT-UND (10.12 2008). Förr pågick - och det pågår fortfarande - handel med skenäktenskap. Så här skriver en migga om hur människor som vill lura sig in i Sverige hittat nya piffiga sätt att göra det på. I spåren av den nya lagen om arbetskraftsinvandrn Nedan finner du frågor och svar som kommit till oss om lagen. Ansökstiden för dem som fått avslag som vuxna löpte ut den 30 september. Sidan publicerad första gången 18-06-10, uppdaterad senast 18-10-06 Die Corona-Lage in Österreich hat sich am Donnerstag weiter zugespitzt: Mit Stand 9.30 Uhr wurde mit 1.552 Neuinfizierten ein neuer 24-Stunden-Rekordwert verzeichnet. Das besonders betroffene. Staff and faculty pay at UND is still below the regional and national average, despite efforts to make it more comparable to other schools. The average salary for UND faculty members is $89,745. Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Förordning (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Förordning (2016:1363) om länsstyrelsernas uppdrag avseende insatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrar

Ett effektivt och flexibelt system för - lagen

Du gör en elektronisk ansökan. När du kommer till servicekontoret får du göra en elektronisk ansökan om id-kort. Om du har med dig en intygsgivare måste hen fylla i och skriva under blanketten Identitetskort - Intygsgivare (SKV 1503) i samband med ert besök på kontoret Samordningsnummer tilldelas av skattekontoret på begäran av högskolor och vissa myndigheter som Skatteverket, Rikspolisstyrelsen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, passmyndighet och Sjöfartsverket samt även Regeringskansliet för diplomater och andra som omfattas av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier. [1] FARR har tidigare uppmärksammat att Migrationsverket sagt nej till arbetstillstånd i Sverige, på grund av att den sökande haft återreseförbud. Detta har inte bara hänt personer som sökt arbetstillstånd från utlandet utan också när personen befunnit sig i Sverige. Ett sådant ärende har nu avgjorts av Migrationsöverdomstolen, som gav Migrationsverket bakläxa. Återreseförbud ska.

Read 1057 reviews for University of North Dakota and view student ratings and polls Alle Menschen sprechen zwar von der Bibel, doch nur die wenigsten wissen, dass beim Aufbau der Bibel eine bewusste Planung durch Gott deutlich wird. Es gibt keine zufällige Anordnung an Büchern, sondern jedes einzelne Buch hat seinen bestimmten Platz und seinen Sinn. Es gibt weltweit nur ein einziges Buch, welches solch eine Vielfalt bietet und mit keinem anderen Werk der gesamten Welt.

Student employees at UND shall be offered meal period and/or rest period breaks in accordance with federal and state labor laws. All departments are required to offer employees who work more than five consecutive hours in any one day a minimum of thirty consecutive minutes for one meal Struktur. Hauptsitz des Konzerns ist Leoben in der Steiermark. AT&S unterhält in Österreich derzeit zwei Produktionsstätten für Leiterplatten (Leoben, Fehring; bis 2013 zusätzlich Klagenfurt) und betreibt weitere Leiterplattenwerke in Indien (Nanjangud bei Mysore), China (Shanghai, sowie einem Werk für IC Substrate und mSAP in Chongqing) und Südkorea (Ansan bei Seoul) Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som syftade till att ge personer med omfattande funktionsnedsättningar möjlighet till förbättrade levnadsvillkor. En del av reformen var införandet av den nya försäkringsförmånen . personlig assistan Die ersten Lagen der Österreichischen Traditionsweingüter: Österreichische Weine auf internationalem Spitzenniveau. | Ab € 25 versandkostenfrei nach AT und DE

Utlänningslag (2005:716) Svensk författningssamling 2005

Kontakt: online-werbung@oe24.at und AGBs für Werbeeinschaltungen. Werben auf oe24 TV. Die 2 Leader-Regionen Thermenland-Wechselland (AT) und Mittlere Altmark (DE) gehen einen Schritt in Richtung Vorreiterregion für hochwertige Stromspeicher-Anwendungen! Dafür arbeiten die Lead-Partner Energieregion Oststeiermark GmbH (EROM, AT) und Regionale Planungsgemeinschaft Altmark (REPLA, DE) mit ihren Kooperations-PartnerInnen in diesem transnationalen Kooperationsprojekt eng zusammen

Ein 74-jähriger Mann ist Mittwochnachmittag in einem Juweliergeschäft in Wien-Landstraße Opfer eines Gewaltverbrechens geworden

Skydd och asyl i Sverige - Migrationsverke

Die Bilanzsumme betrug 551,67 Milliarden Euro, wobei die Eigenkapitalquote bei 33,39% lag. Zum Jahresende errechnete sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,60 In Partnerschaft mit krone.at bringt Zattoo Fernsehen über das Internet jetzt auch nach Österreich. Als einer der größten TV-Streaming-Anbieter in. 2) Enligt lagen ska AT-UND inte ges om asylprocessen beräknas ta kortare tid än fyra månader. Kommentarer till krav 1: Massor av asylsökande (uppemot 96 %!) visar inga eller falska identitetshandlingar när de söker asyl i Sverige. Därmed har de givetvis inte styrkt sin identitet. Kommentar till krav 2 In Österreich sind immer weniger günstige Eigentumswohnungen zu bekommen, die Kaufpreise haben auch zuletzt insgesamt weiter angezogen. Wurden vor sieben Jahren noch fast 42 Prozent aller Wohnungen in den Landeshauptstädten für bis zu 150.000 Euro verkauft, waren es heuer im ersten Halbjahr nur noch knapp 21 Prozent. Das zeigt eine Analyse der Transaktionen durch willhaben.at und IMMOunited

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m

 1. Unser Vertriebsteam steht Ihnen jederzeit unter sales@guestia.at und unter +43 660 44 121 91 zur Verfügung. Wie kann ich sicher sein, dass die Qualität der Reinigung stimmt? Martin Thor 2020-08-24T12:28:32+01:0
 2. Der Schnitt der täglichen Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen lag am Montag bei 1.057
 3. Lagen säger att till god man kan den som är rättrådig, erfaren och övrigt lämplig förordnas. Huvudmän som inte fyllt 16 år behöver inte ha AT-UND för feriepraktik, enklare arbetsuppgifter eller enstaka uppdrag

lagen.n

In den Jahren 2018 und 2019 hat das Lebensmittel- und Veterinärinstitut Oldenburg des LAVES insgesamt 688 Lebensmittelproben auf Chlorat und 603 Lebensmittelproben auf Perchlorat untersucht. 23 Prozent der Proben enthielten Chlorat und 10 Prozent der Proben Perchlorat in quantitativ bestimmbaren Konzentrationen. 155 Proben überschritten den Höchstgehalt für Chlorat, nicht jedoch die Akute. immo flash 19.10.2020 Mehr Geld für's Wohnen. Immobilien unter 150.000 Euro rückläufig. Autor: Charles Steiner N icht nur die Eigentumspreise steigen, die Österreicher scheinen auch bereit zu sein, mehr für ihre Wohnung auszugeben. Und gerade jetzt im Zuge der Pandemie sind die Österreicher auf Suche nach Wohneigentum - wer Eigenkapital hat, der betonvergoldet es Finden Sie Top-Angebote für Milwaukee Akku-Schlagbohrmaschine 18V inkl. Akku, Ladegerät und Koffer u Zubehör bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele Artikel Vi har alltså suttit framför de asylsökande och sagt att de kommer att få AT-UND, som anges med siffran 7 på deras LMA-kort och som innebär att de får arbeta, helt felaktigt! Du kan säkert reglerna och vet att en giltig id-handling innebär att man automatiskt får AT-UND, vilket alltså innebär att man får arbeta Herzlich willkommen! Das Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS) dient ua der Kundmachung der im Bundesgesetzblatt (seit 2004) und in den Landesgesetzblättern der Länder (Kärnten, Steiermark, Tirol und Wien seit 2014 und Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und Vorarlberg seit 2015) zu verlautbarenden Rechtsvorschriften sowie der Amtlichen Verlautbarungen der.

Webcams

Video: My Stinger Transition is lagging : Twitc

Immer weniger günstige Eigentumswohnungen in Österreich . In Landeshauptstädten waren heuer nur noch 21 Prozent für bis zu 150.000 Euro verkauft worden, vor sieben Jahren waren es noch 42 Prozent Das gesamte Transaktionsvolumen für Eigentumswohnungen in Österreich lag heuer im ersten Halbjahr bei mehr als 3,1 Milliarden Euro, hieß es am Montag. 2019 gab es bundesweit 19.500.

MIG 2020:5 lagen.n

NOTE: The AT-UHD-SYNC is discontinued. The Etude Sync (AT-ETU-SYNC) is the new version of this product.. 4K HDMI Emulator/Tester. Restore any HDMI signal up to 4K/UHD with HD digital audio. Not only will it restore the signal, but it will also reveal the cause of the failure Geht es um Einwegpfand, scheint die Ablehnung des Handels in Beton gegossen. Deutlich positiver äußern sich die Supermarktketten, wenn es um den geplanten Ausbau von Mehrwegverpackungen geht

Die Plattformen der Mediengruppe Österreich von Wolfgang Fellner zeigten eben solche Inhalte. Oe24.TV hat nur gebracht was überall im Internet zu sehen war - unter anderem in genau derselben Form auf krone.at und bild.de, reagiert Fellner noch in der Nacht auf eine HORIZONT-Anfrage und die Frage, warum diese Bilder gezeigt wurden respektive wo die Grenze gezogen werde, was auf. Det är inte alla brott mot lag och avtal som är åtalbara, men i det dagliga fackliga arbetet med att övervaka att reglerna följs kommer medlemmar och 1.3.2 Asylsökande - AT-Und Asylansökningar utreds av Migrationsverket, som beslutar om uppehålls-tillstånd Gebildet wird ein Basenpaar durch Wasserstoffbrückenbindung zwischen zwei Nukleobasen.Dabei wird eine der Purinbasen Guanin oder Adenin mit einer der Pyrimidinbasen Cytosin, Thymin oder Uracil zu einem Paar verbunden. Bei den komplementären Basenpaarungen zwischen zwei Strangabschnitten von Nukleinsäuren bildet Guanin mit Cytosin ein Paar sowie Adenin mit Thymin oder mit Uracil

Einheitliche Vorschriften für die Führung der Bücher gab es nicht, daher können bei diesen älteren Matriken häufig regionale Unterschiede festgestellt werden. Die Aufsicht über diese alten Matriken lag ausschließlich bei den kirchlichen Behörden. Abgesehen von wenigen Ausnahmen (protestantische Matriken von Graz aus dem 16 Learn about T with our data and independent analysis including price, star rating, valuation, dividends, and financials. Start a 14-day free trial to Morningstar Premium to unlock our take on T Die Aktie lag vorbörslich in New York 2,7 Prozent im Plus. Die Rückgänge seien durch die Corona-Krise bedingt, hieß es vom Unternehmen. Vor allem die. Die Zeit drängte, denn als die Arbeiten im April 1964 begannen, stieg das Wasser bereits an. Die Tempel wurden zersägt und zum neuen Standort, der rund 90 Meter höher lag, abtranssportiert Nach dem Terroranschlag in Wien verbreiteten sich zahlreiche Videos der Tat nicht nur in Sozialen Netzwerken, sondern auch in einigen Boulevardmedien. Dabei sei das Teilen von Videos der Tat in.

Interview : "Fokus der Petzen Bergbahnen lag zu sehr aufAUSBRUCHS-VERSUCH: Karlau: Werkzeug für Ausbruch lag inORF eins verliert: TV-Marktanteile: Puls 4 lag 2015 vor

Före detta asyl­sö­kande som har fått arbete och vill

Weiterempfehlen von Leiterplatten - Entwicklung und Fertigung bis 20 Lagen 5-15 AT und besondere technische Lösungen (z.B. für Wärmeabfuhr). Trennen Sie mehrere E-Mail-Adressen durch ein Komma voneinander. Die Empfänger erhalten einen Link zu dieser Plattform Recommandation de Leiterplatten - Entwicklung und Fertigung bis 20 Lagen 5-15 AT und besondere technische Lösungen (z.B. für Wärmeabfuhr). Veuillez séparer les differentes adresses e-mail par une virgule. Les destinataires recevront le lien de la plateforme

LMA-kort för asylsökande - Migrationsverke

Unsere Leserreporterin Marion F. war am Wiener Zentralfriedhof spazieren und hat heuer zum ersten Mal ein Jungtier entdeckt. Glücklicherweise hatte. Buchbestellungen in AT und DE versandkostenfrei. Sie sind hier Linde Shop . Buchbestellungen in AT und DE versandkostenfrei. Service Team: +43 1 246 30-0 Shop. Recht, Wirtschaft und Steuern. Unser Angebot im Shop. Digital. Die Recherchedatenbank für Experten! Schnell. Shop - Sicherheit - Training - Seascape - Vertrieb - Rigging - Spleißen Bahngasse 46, Wr. Neustadt - Tel: +43 2622 28074 - office@segelwelt.at Die Auswahl und Zusammenstellung der biblischen Bücher nennt man Kanon. Bereits vor der Zeit Jesu wurden Schriften des Alten Testaments von jüdischen Gelehrten zu einem Buch zusammengefügt und etwa 400 Jahre nach Jesu Geburt lag die Bibel schließlich so vor, wie wir sie heute kennen Nachrichten aus Österreich im Überblick: Bleiben Sie mit den nationalen News von krone.at immer auf dem Laufenden

Verkställighetshinder - FAR

index.html - index.html. Die Bibel in der Einheitsübersetzung. Suche in der Bibel Students will keep their email account for 18 months after their last class at UND. Install Email on Mobile Device. Go to the Microsoft email on a mobile device page. Choose your mobile device. Choose the apps you want to set up. Follow the step-by-step instructions. University Information Technology. P 701.777.2222. You may have the right to work in Sweden during the time you are seeking asylum and waiting for a decision by the Swedish Migration Agency. To be able to start working, you need to apply for an LMA card which states that you are exempted from the work permit requirement (AT-UND). Make the application with the Swedish Migration Agency

Da ist sie, die neue Sternewelt | ÖGZ

En migga: I den nya lagens spår: skenarbeten

Das Handelsvolumen lag bei 63% durchschnittlicher Tagesumsätze. Year-to-date liegt die Aktie bei 19,64 Prozent Minus. aktuelle Indikation: Akt Der Tag danach Rund 700 Beschwerden zur Berichterstattung über den Terroranschlag in Wien am Montagabend sind beim Österreichischen Presserat allein bis Dienstagvormittag eingegangen, meldet der Standard. So viele gab es bisher zu keinem anderen Anlass zuvor. Im Kern der Kritik stehen Videos von Augenzeug*innen, auf denen der Attentäter auf Menschen schießt

2010 lag der Preis im Jahresmittel bei einer Lieferung von 5 Tonnen loser Ware im Umkreis von 50 km in Deutschland bei 228,45 € pro Tonne und stieg im Jahr 2011 auf 241,41 € pro Tonne. Bei einem Heizwert von 4,9 kWh/kg entspricht dies 4,66 ct (2010) bzw. 4,93 ct (2011) pro kWh. [20 Zattoo (www.zattoo.com) ist einer der führenden TV-Streaming-Anbieter in Europa mit rund 3 Millionen Nutzern monatlich. Das 2005 gegründete Unternehmen beschäftigt über 170 Mitarbeiter und hat.

HAARWERK bairhuber - Friseur Kirchdorf an der KremsKeine schlechte Luft | bauforum

Lag der Wert am Freitag noch bei 94,8, wies das Dashboard der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) am Montag, 14.00 Uhr 109,9 aktuelle SARS-CoV-2-Fälle je 100.000 Einwohner aus. Diesen Artikel teilen Im Flächenmittel lag die Abweichung der Sonnenscheindauer sieben Prozent über dem Mittel 1981-2010. Abweichungen von -10 bis +10 Prozent gab es in weiten Teilen des Landes, wie Tirol, Salzburg, Oberkärnten, Obersteiermark, Burgenland, Wien und im Großteil Niederösterreichs Weitere Infos unter www.boja.at und www.beratungsstelleextremismus.at. Rückfragen & Kontakt: Mag.a Stephanie Deimel, MA Bundesweites Netzwerk Offene Jugendarbeit Tel: +43 (0) 660-5768237 stephanie.deimel @boja.at www.boja.at Auf Landesebene lagen dagegen die aktuellen Zahlen bereits vor, Fast alle heimischen Medien bieten Grafiken und Daten zur Entwicklung der Pandemie an. ORF.at - und alle anderen Medien. Ausgangsituation: Nach über 9 Jahren Glaukombehandlung mittels Augentropfen war im Juli 2009 der Zeitpunkt gekommen wo die Menge der lokalen AT-Therapie komplett ausgereizt war (2x Combigan AT, 3x Azopt AT sowie 1x Lumigan AT) und der Augeninnendruck auf dem rechten Auge dennoch stetig über 22 mmHg lag.Es kam jetzt nur noch ein Laser-Eingriff oder eine drucksenkende Operation infrage um den. Edward Henrik Larsson (Swedish pronunciation: [ˈhɛ̌nːrɪk ˈlɑ̌ːʂɔn]; born 20 September 1971) is a Swedish professional football manager and former player, who currently serves as an assistant manager of Barcelona.Playing as a striker, Larsson began his career with Högaborgs BK.In 1992, he moved to Helsingborg IF where in his first season his partnership up front with Mats Magnusson.

 • Vad betyder brut.
 • Peter cullen filmer och tv program.
 • Psychotest persönlichkeit.
 • Ord snack online.
 • Steinbrenner seinfeld.
 • Johanna bradford prinsgatan.
 • Supreme stickers aliexpress.
 • Sean bean filme.
 • Direkt flyg till libanon.
 • Dubbel grinnerknut.
 • Talentsucher fußball.
 • Ile de france wikipedia english.
 • Hat marco reus ein kind.
 • Telefon dagens bibelord.
 • Hur mycket ska en 12 åring väga.
 • Pirates of the caribbean 1 stream.
 • Interaktion synonym.
 • Gissa någons lösenord.
 • Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet.
 • Bahrain beach.
 • Windows 10 background download.
 • New life church wikipedia.
 • When calls the heart episodes.
 • Jag är pilgrimen ljudbok svenska.
 • Det spelades bättre boll chords.
 • Britannica academic.
 • Ehrlichia häst.
 • Pokemon go plus multiple devices.
 • The venetian las vegas.
 • Inspiration company.
 • Windows games windows 10.
 • Stiegl öl.
 • Lego technic flygplan.
 • Flytta till annan stad utan jobb.
 • Matförgiftning eller vinterkräksjuka.
 • Musical.ly tröja barn.
 • Golnesa gharachedaghi mahmoud gharachedaghi.
 • Nybyggda lägenheter kalmar.
 • Hål i över örat.
 • Alf robertson sju små vita änglar.
 • Uncle översätt.