Home

Hbtq rättigheter

Regeringens arbete för hbtq-personers lika rättigheter. Sedan strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck presenterades 2014 har en rad ytterligare insatser vidtagits och flera utredningar som berör hbtq-personers rättigheter har tillsatts HBTQ-rättigheter i Sverige är de juridiska rättigheter som tillfaller och omfattar HBTQ-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera). De svenska HBTQ-rättigheterna betraktas idag som några av de mer progressiva i Europa och i världen. [1] [2] Homosexualitet legaliserades 1944 och samtyckseåldern jämställdes med heterosexuell aktivitet 1972 De formella rättigheterna för hbtq-personer har genom olika reformer stärkts i Sverige. Detta har skett genom lagändringar, som införande av diskrimineringsförbud, stärkta rättigheter inom familjerätten och insatser mot hatbrott 1944 avskaffades lagen som förbjöd homosexualitet i Sverige. Istället finns det idag lagar som förbjuder diskriminering av homosexuella personer. Men i ett globalt perspektiv ser det annorlunda ut - i 71 länder är det fortfarande olagligt att vara homosexuell, och i ännu fler länder är homosexualitet inte kulturellt accepterat. Vi träffar Yohanes som lever som homosexuell i Ghana. Lagstiftning som skyddar hbtq-personers rättigheter har ökat de senaste åren, enligt Ilga. Senaste landet att avkriminalisera homosexualitet var Botswana. Dessförinnan, som första land under 2019, röstade Angola bort gammal kolonial lagstiftning och gjorde därmed samkönat sex lagligt

Hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter

 1. HBTQ-rättigheterna i Europa varierar stort mellan länderna. Nitton av de 30 länder i världen som har legaliserat samkönat äktenskap ligger i Europa. [1] Ytterligare tretton europeiska länder har legaliserat registrerat partnerskap eller andra mer begränsade erkännanden av samkönade par. . Flera europeiska länder erkänner inte någon form av samkönade relationer
 2. HBTQ-personers rättigheter i Sverige Den här broschyren är till för dig som är ung hbtq-person och som nyligen har kommit till Sverige. Det är stor efterfrågan på broschyrerna och vi uppmanar därför de som kan att ladda ner eller själv skriva ut broschyren för spridning
 3. Exempelsamling med hbtq-arbete från verksamheter . I rapporten Att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter - Förutsättningar och exempel finns exempel på hur man arbetar med att inkludera ett hbtq-perspektiv i olika verksamheter. Exempelsamlingen ska underlätta och stödja erfarenhetsutbyte mellan kommuner och landsting

OS-sponsorerna struntar i egna regler om rättigheter. Lågt förtroende för samhällets stödinsatser leder till bristande stöd. Erkänn Ugandas hbtq-problem, Göran Hägglund. Medierna måste sluta kalla människor hivmän och hivkvinnor. Säkra hbtq-personers rätt till asyl. Asylprocessen måste bli rättssäker för hbtq-persone Örebro kommun ska vara främst i landet när det gäller arbetet med mänskliga rättigheter. Kommunen ska uppfattas som trygg och välkomnande för alla oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. För att nå dit förutsätts bland annat ett aktivt och systematiskt arbete för säkerställandet av hbtq-personers rättigheter, trygghet och. HBTQ, NORMER & MAKT. Det här materialet handlar om dina och mina rättigheter, och våra möjligheter att vara de vi vill vara. Historien är fylld av människor som stått upp mot normer och lagar som begränsat. Här möter du några av de personer som kämpat för respekt och alla människors lika värde och rättigheter hbtq-person och som nyligen har kommit till Sverige. Hbtq-personer är homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera perso - ner. I broschyren finns information om vilka rättigheter du har som hbtq-person i Sverige. Längst bak finns en lista på organisationer, myndigheter och webbplatser där du kan få mer information, hjälp och stöd

I Uganda planeras ett lagförslag som belägger homosexualitet med dödsstraff, men landet är inte ensamt. Här är nio länder, inklusive Uganda, där hbtq-rättigheter pressas tillbaka Hbtq-personers rättigheter. Hbtq-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer) utsätts över hela världen för fysiskt och psykiskt våld, diskriminering och grova kränkningar. Följden av förtrycket är att många hbtq-personer lever med psykisk ohälsa I maj publicerade International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, ILGA, sin årliga Rainbow Europe Map för 2020. Varje år kartlägger de hbtq-personers rättigheter runt om kontinenten. För andra året i rad har utvecklingen backat, i samband med att befintliga rättigheter på vissa håll försvunnit Hbtq-rättigheter. Sverige. Ny hbtqi-strategi från EU: Vi måste visa att ord på ett papper kan bli handling En ny hbtq-strategi har tagits fram av EU-kommissionen och blir den första av sitt slag. De. HBTQ är en förkortning av homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner. Begreppet används ofta i samband med politiska diskussioner om rättigheter, likabehandling och kamp mot diskriminering av dessa personer. Tack vare den årliga prideparaden har HBTQ-rörelsen fått ökad uppmärksamhet de senaste åren. Många som går i paraden bär uppseendeväckande kläder, smink och frisyrer.

Även bland grupper som traditionellt sett har haft en mindre tolerant syn på HBTQ-frågor växer acceptansen. - Sverigedemokrater, till exempel, har en mer konservativ syn på homosexuellas rättigheter är än vad övriga svenskar har. Men de är mer liberala nu än vad de har varit tidigare HBTQ-personers rättigheter borde vara självklara på den politiska agendan, men den valfråga som kanske är den mest avgörande, för Polen (landets HBTQ-personer inkluderade), men också EU. HBTQ-rättigheter är mänskliga rättigheter. Det är dags att gå till val. I dagens Europa sparkar socialkonservativa och nationalistiska krafter nedåt på hbtq-personers rättigheter att bilda familj och leva öppet utan risk för hot och våld Hbtq-rättigheter. 2 Diskussionsfrågor 19 Varför tror du att vissa länder gör privat-livet till en statlig angelägenhet? 20 Var går gränsen för vad staten får lägga sig i? 21 Det finns situationer då olika mänskliga rättigheter krockar med varandra, exem

HBTQ-rättigheter i Sverige - Wikipedi

 1. Liberal politik för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om dialog med kommunsektorn om hbtq-kompetens i välfärdstjänster och tillkännager detta för regeringen
 2. Sedan augusti 2018 är de bägge aktiva tillsammans i kampen för hbtq-personers rättigheter. Abdolah och Samaiullah föreläser på skolor om hur det är att vara ung, kär och homosexuell i.
 3. eras
 4. möjligheter och rättigheter för hbtq-personer, antogs. Strategin kommer att följas upp under 2017. Regeringens strategi beskriver situationen för hbtq-personer, definierar sex olika fokusområden med tillhörande strategiska myndigheter samt anger mål och ambition för varje fokusområde. Regeringen konstaterar att hbtq
 5. Följ RFSL:s historia från 1950-talet och framåt i en sammanställning gjord av mångårige medarbetaren Lars Jonsson. Historieskrivningen sträcker sig mellan 1950-1990, de första fyrtio åren av RFSL:s historia, men intentionen är att den så småningom ska fyllas på med sammanfattade texter om 90-talet och 00-talet också
 6. Kulturrådet är en av åtta myndigheter med särskilt uppdrag från regeringen för att driva på utvecklingen för lika rättigheter och möjligheter för hbtq-personer, det vill säga homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter

Historik om utvecklingen av hbtq-personers rättigheter i

Över 40 procent av hbtq-personerna inom EU upplevde förra året att de blivit diskriminerade, enligt en undersökning från EU:s byrå för grundläggande rättigheter. Andelen har ökat sedan 2012 Både Sverige och USA ligger i framkant vad gäller hbtq-personers rättigheter. Sverige var bland de första länderna att tillåta samkönade äktenskap. Ändå är risken att utsättas för hatbrott något som hbtq-personer tvingas leva med dagligen i båda dessa länder. Gwen är talesperson för Pink Pistols, en internationell självförsvarsgrupp som hanterar problemet genom att beväpna. EU-strategi för att lyfta fram hbtqi-personers rättigheter innehåller flera delar och sträcker sig över fem år. I ett första steg ska diskriminering på arbetsmarknaden kartläggas. En undersökning från Eurobarometern visar att 43 procent hbtqi-personer känner sig diskriminerade

Strategi för lika rättigheter och möjligheter. Hälsoskillnaderna har samband med att hbtq-personer i större utsträckning utsätts för fördomar, diskriminering och våld på grund av negativa föreställningar om sexuell läggning och könsidentitet Sverige är ett av 19 länder som ansökt om att få myndigheten. När slutspurten i kampen om myndigheten nu är igång har hbtq-rättigheter kommit upp på agendan. Detta efter att en grupp anställda hbtq-personer på myndigheten skickat ett brev till EMA-direktören Guido Rasi och EU-kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska rådet Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara en stark röst för och försvara hbtq-plus-rättigheter i samtliga FN-organ och andra mellanstatliga internationella organ och tillkännager detta för regeringen.; Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att FN upprättar en. Tema: I Europa har länder länge arbetat för att steg för steg förbättra HBTQ+rättigheter. De senaste åren har detta vänt. Polen och Ungern är två tydliga exempel på länder där högerkonservativa tagit makten och utvecklingen istället går åt fel håll

Sveriges första hbtq-lopp vill att vi springer med

För oss liberaler är det självklart att alla ska ha lika rättigheter. Sverige har kommit en bra bit på vägen men fortfarande vågar många hbtq-personer inte leva öppet. Sverige ska vara det bästa landet i världen att leva i som hbtq-person och Liberalerna ska fortsätta vara det parti som ständigt lyfter hbt-frågor Poströster och covid-19 har försenat resultatet av presidentvalet rejält, men nu har flera amerikanska medier rapporterat att Joe Biden med säkerhet kan kalla sig USA:s nya president.. Även om Joe Biden inte har varit felfri när det kommer till hbtq-rättigheter, menar många att han i alla fall var det mindre sämre av två dåliga val. Biden har bland annat tidigare röstat för att. Sverige tycker att HBTQ-personers rättigheter ska ges utrymme i EU-kommissionens rapport om hurvida de mänskliga rättigheterna efterlevs inom EU. Polen vill däremot stryka de stycken som handlar om HBTQ-personers rättigheter. Frågan kommer att diskuteras vid ett möte mellan medlemsländernas demokratiministrar i Luxemburg nästa vecka

Trump tar initiativ för att avkriminalisera homosexualitet

De bästa (och sämsta) länderna för hbtq-personer De senaste åren har flera länder tagit viktiga beslut gällande hbtq-personers rättigheter, men fortfarande ser det dystert ut på många håll Motståndet mot kvinnors och hbtq-personer rättigheter är en logisk konsekvens av en högerextrem politik. Den var ett försök att hitta ett nytt språk för att beskriva lesbisk kärlek rättigheter och möjligheter. Hbtq är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer. Det handlar bland annat om vem man har förmåga att bli kär i och/eller hur man definierar och uttrycker sitt kön. Alla ska ha rätt att vara den man ä Det är Rättighetscentrum Västerbotten som anordnar ett seminariun på Campus i Skellefteå för att lyfta fram HBTQ-rättigheter. - Att prata om. I år har USA, Irland och Moçambique utökat rättigheterna för HBTQ-personer. Samtidigt går en rad länder i motsatt riktning och inskränker rättigheter genom ny lagstiftning. Vilken sida vinner egentligen mark? - Det är en tydlig negativ trend, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders

Unga hbtq-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer) Hälsa, vård och sociala tjänster; Privat- och familjeliv; Kulturområdet; Civila samhället; Myndigheter som ingår. Regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck presenterades 2014 Hbtq, normer & makt Det här materialet handlar om dina och mina rättigheter, och våra möjligheter att vara de vi vill vara. Historien är fylld av människor som stått upp mot normer och lagar som begränsat

Sverigedemokraterna är ett parti som inte gärna diskuterar HBTQ-rättigheter. Enligt information från SD:s informationsansvariga har partiets ståndpunkt i frågan inte förändrats sedan valet 2014. SD är fortsatt det parti i riksdagen som har den sämsta politiken för HBTQ-personer och deras rättigheter och möjligheter I en mindre del av museet visas utställningen om hbtq-rättigheter. Den 17 oktober öppnar den Foto: Åsa Palmaer Skoglund I stället för Pride - museet satsar på hbtqi-utställning. Nyheter. Rätten att få vara sig själv - det är temat för en ny utställning på museet Internationella hbtq-frågor Förstärkta rättigheter för transpersoner Jämlik familjerätt Hatbrott En inkluderande och likvärdig skola och förskola Vänsterpartiet. Vi är en växande rörelse som verkar för ett samhälle för alla och inte bara några få Perspektiv på världen : Mänskliga rättigheter - hbtq-rättigheter : 1944 avskaffades lagen som förbjöd homosexualitet i Sverige. Istället finns det idag lagar som förbjuder diskriminering av homosexuella personer. Men i ett globalt perspektiv ser det annorlunda ut - i 71 länder är det fortfarande olagligt att vara homosexuell, och i ännu fler länder är homosexualitet inte.

Perspektiv på världen: Mänskliga rättigheter - hbtq

 1. ering av dessa personer
 2. Debatt: HBTQ-rättigheter är mänskliga rättigheter Liberalerna har en stolt historia av att arbeta för HBTQ-rättigheter och vi har länge gått i spetsen för att bygga ett mer öppet och tolerant samhälle, skriver Liberalerna Gävle
 3. Stå upp för hbtq-personers rättigheter i Polen! Annons. Bilden är ifrån en demonstration mot hbtq-rörelsen i Polen i oktober 2019. Hatet mot hbtq-personer har ökat kraftigt i Polen de senaste åren. Foto: Czarek Sokolowski/AP-TT
 4. a 100 första dagar, säger presidentkandidaten. Joe Biden var som vice president under Barack Obama drivande i frågor om hbtq-personers rättigheter. Nu.
 5. Hbtq-personers rättigheter har seglat upp som en stor valfråga inför presidentvalet i Polen på söndag nästa vecka. Det efter att Polens president Andrzej Duda gått till hård attack mot.
 6. Mänskliga rättigheter. De mänskliga rättigheterna handlar om att du ska kunna leva ett bra liv. Du har rätt till utbildning och sjukvård. Du har rätt att bli rättvist behandlad och rätt att fly till ett annat land om du är i fara

HBTQ ett övergripande begrepp för de av oss som är homosexuella (H), bisexuella (B), transpersoner (T) och som har queera uttryck och könsidentiteter (Q). Plustecknet (+) efter markerar att det finns personer som inte känner att de inkluderas i hbtq-begreppet, som har andra definitioner på sin identitet eller sexuella läggning. När vi på den här webbplatsen använder benämningen. SD är mest aktiva i sexualpolitiska frågor lokalt och skiljer sig från övriga partier genom att motarbeta insatser för jämställdhet och hbtq-personers rättigheter. Vi behöver vara medvetna om vad som står på spel här och stå upp för allas rätt till sin kropp och sexualitet, säger Hans Linde, RFSU. Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, kom [ Joe Biden var som vice president under Barack Obama drivande i frågor om hbtq-personers rättigheter. Nu lovar han att göra allt för att ett lagförslag som stärker deras rättigheter ska gå. Fhobit.se - Aktuellt om HBT-rättigheter. Startsida; Senaste inläggen Missbruk inom HBTQ. Som HBTQ person finns det fortfarande en hel del sociala tabun och fördomar att tacklas med. Det kan handla om att ha en mycket religiös förälder som tycker att homosexualitet [ HBTQ-rättigheter Solna ska vara en trygg stad för alla - oavsett könstillhörighet eller sexuell läggning Världen lider inte av för mycket kärlek och dess problem är inte att människor definierar sig själva på olika sätt och väljer sina kärleksrelationer utifrån det. Men många människor lider av andras inskränkthet

Så går det för hbtq-personers rättigheter i världen

Hbtq-handboken är för dig som bor på gruppboende och/eller jobbar på daglig verksamhet. Boken innehåller tips för att starta en samtals-grupp. En grupp där ni pratar om hbtq, normer och rättigheter. I Funkisprojektet pratade vi med hbtq-personer som bodde på gruppboenden eller jobbade på dagliga verksamheter. En av personerna sa Ja, Svenska kyrkan viger samkönade par och bejakar hbtq-personers rättigheter År 2009 fattade kyrkomötet beslut att samkönade par skulle kunna vigas i Svenska kyrkan. Det goda äktenskapet avbildar och uttrycker Guds kärlek och nåd. Det är möjligt i både heterosexuella och samkönade äktenskap Hbtq-rättigheterna i USA Rädsla efter beskedet: De säger att vi inte existerar Trumpadministrationen kan kraftigt begränsa definitionen av juridiskt kön i USA, enligt interna dokument från landets hälso- och socialdepartement som New York Times rapportade om i går

HBTQ-rättigheter i Europa - Wikipedi

HBTQ-personers rättigheter i Sverige MUC

 1. Regeringen vill förstärka hbtq-arbetet genom en konkret handlingsplan för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter. Planen ska komplettera andra insatser och kraftsamla arbetet framöver. Till handlingsplanen tillförs 14 miljoner kronor per år fr.o.m. 2020 och för 2021 och 2022 beräknas en tidsbegränsad förstärkning på ytterligare 10 miljoner kronor per år
 2. Hbtq-hänget är för dig som är hbtq-person eller som är intresserad av hbtq-frågor. Hbtq betyder homosexuell, bisexuell, transperson och queer. Hbtq-hänget är för dig som bor i gruppbostad, servicebostad eller jobbar på daglig verksamhet. Det är också för dig som är över 18 år och som går på till exempel särskole-gymnasiet
 3. Lokal debatt: Lund, stå upp för hbtq-personers rättigheter i Polen För att stå upp mot det eskalerande hatet mot hbtq-personer i Polen har polska aktivister bett svenska kommuner om hjälp
 4. Hbtq-handboken är för dig som bor på gruppboende och/eller jobbar på daglig verksamhet. Boken innehåller tips för att starta en samtalsgrupp, en grupp där ni pratar om hbtq, normer och rättigheter. Hbtq-handboken skapades inom Funkisprojektet.Funkisprojektet drevs av RFSL och RFSL Stockholm 2014-2017.Läs mer på Funkisprojektets hemsida. För att beställa Hbtq-handboken eller få den.
 5. RFSL arbetar för hbtq-personers rättigheter i Sverige och världen. Vi ordnar trygga mötesplatser, utbildar och bedriver politisk påverkan. Alla som vill stötta hbtq-personers rättigheter är Läs mer Historiskt framsteg i FN för hbtq-frågo

Polska hbtq-aktivister förlorar slaget om sina rättigheter Under sensommaren har utspelen mot hbtq-personer intensifierats ytterligare. Samtidigt har gripandet av en känd aktivist gjort att fler protester organiserats ute på gatorna Hbtq-personer rättigheter har stärkts men vi har fortfarande ett enormt arbete framför oss. Stora delar av Värmland ligger efter med arbetet för att säkerställa att alla kan leva med och älska vem de vill. RFSL:s senaste kommunundersökning visade att Värmland ligger sammantaget sist vad gäller attityder och kunskap om Hbtq Hbtq-utbildning för medarbetare. Certifieringen innebär att all personal på biblioteken har deltagit i en normkreativ utbildning ledd av RFSL kring hbtq-frågor, rättigheter och bemötande. Certifikatet gäller i tre år och omprövas därefter. Handlingsplan för hbtq-frågo Hbtq-personers rättigheter i Colombia Vi respekterar och följer lagen, men lagen respekterar inte oss säger Paola Zuluaga, som kämpar för hbtq-personers rättigheter i Colombia

Hbtq - homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner

I flera länder förföljs de som kämpar för hbtq-rättigheter och många utsätts för livsfara. Genom att samarbeta med Regnbågsfonden bidrar varumärket True Colours till att uppmärksamma. Inga HBTQ-rättigheter. Saudiarabien erkänner inga rättigheter för HBTQ-personer och landets inrikesdepartement avfärdade i somras att något sådant kan bli aktuellt. I ett uttalande meddelade departementet att det stöder andra typer av mänskliga rättigheter men inte gayrättigheter

Hbtqi - RFSL : RFS

HBTQ-personers rättigheter - Örebro kommun - fördjupnin

 1. eras av församlingen
 2. HBTQ-personers rättigheter i Sverige Även tillgängligt på: English Svenska. 2017-09-22 RFSL. Den här broschyren är till för dig som är ung hbtq-person och som nyligen har kommit till Sverige. HBTQ-personers rättigheter i Sverige. HBTQ-personers rättigheter i Sverige. LGBTQ people's rights in Sweden
 3. ) Mänskliga rättigheter i arbetslivet - en del av ledarskapet (41
FN uppmanar länder att trots pandemin skydda hbtq-rättigheter

Video: HBTQ, NORMER & MAKT Forum för levande histori

HBTQ-människors kamp för rättigheter är sannerligen en polariserande fråga. För varje två steg som ett land tar tycks ett annat land ta två steg i motsatt riktning. Ledande figurer har tagit ställning både för och emot och det såg länge ut som Påven Francis skulle ta ett historiskt parti för världens homosexuella Barnböcker med HBTQ-tema. Böcker om kön, kärlek och normer behövs i alla åldrar. Därför har vi samlat några tips på barnböcker med HBTQ-tema. De handlar om olika familjekonstellationer, funderingar kring kön och tankar om kärlek

HBTQ - Nyheter, artiklar, reportage och video. Nyheter . Inrikes Grön Ungdom: Dags att öka reformtakten för hbtq-personers rättigheter . Försvarets Pride. HBTQ-aktivisten Bianka Rodriguez firar Pride i San Salvador. Hon kämpar för hbtq-personers och HIV-positivas rättigheter i El Salvador, ett av världens farligaste länder. Risken för att hbtq-personer utsätts för mord, sexuellt våld och gänghot är stor Lärarförbundet deltar i det internationella arbetet för HBTQ-rättigheter, bl.a. inom ramen för Education International. Det är en kamp där vi delar erfarenheter och kunskaper med andra lärarförbund i världen och stöttar varandra i kampen Förkortningen hbtq står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. Alla medborgare ska ha samma rättigheter, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Flera av Danderyds kommunala verksamheter har hbtq-certifiering

Hbtq-frågor och jämställdhet i fokus på pressfika

Delredovisning av uppdrag till Skolverket att vara strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter Regeringens beslutade den 28 juni 2018 att ge Skolverket i uppdrag att vara en av flera strategiska myndigheter med uppdrag att inom sitt verksamhetsområde främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter (U2018/02964/S) De hbtq-strategiska myndigheterna ska främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter, både på kort och lång sikt. Det är ett viktigt steg att Polisen och Barnombudsmannen nu får ett tydligare ansvar för att arbeta med hbtq-frågor Ungdom mot rasism: Nationalistiska partier har sällan intresse av att stärka hbtq-rättigheter. Så låt oss inte luras av SD:s omfamnande av hbtq-frågor Som medlem tar du ställning för hbtq-personers rättigheter och stöttar en hbtq-politisk aktör lokalt, nationellt och internationellt. Varje medlem betyder en starkare röst och bättre muskler för RFSL att kunna göra skillnad. Som medlem blir du uppdaterad om hbtq-frågor Böcker för unga med HBTQ-representation. Här har vi samlat några tips på böcker med bra HBTQ-representation för unga. Böckerna kan handla om samkönad kärlek, kärlek som struntar i kön eller att vara könsöverskridande - eller så handlar de om något helt annat men personerna råkar bara vara HBTQ

Hitta perfekta Hbtq Rättigheter bilder och redaktionellt nyhetsbildmaterial hos Getty Images. Välj mellan premium Hbtq Rättigheter av högsta kvalitet Hbtq-rättigheter i Egypten. Sofia Arkelsten har frågat mig på vilket sätt jag avser att agera för att uppmärksamma situationen för hbtq-personer i Egypten och möjligen bidra till att den förbättras. Regeringen delar Sofia Arkelstens oro över MR-situationen i Egypten, inklusive den svåra situationen för hbtq-personer rättigheter och att de mänskliga rättigheterna är universella, odelbara och ömsesidigt förstärkande. Jämfört med flera andra grupper kan efterlevnaden av hbtq-personers mänskliga rättigheter konstateras vara låg. Bland annat är sexuella handlingar mellan personer av samma kön fortfarande kriminaliserat 1 KF Beslut 2016-06-0

HBTQ-rättigheter är också mänskliga rättigheter (publicerad i KK 190523) Äntligen är det återigen dags att fylla Katrineholms gator med kärlek och acceptans under årets Pridevecka. Men det räcker inte att plocka politiska good-will-poäng en vecka om året, utan arbetet med allas rätt att vara och älska den hen önskar måste fortsätta året om Mänskliga rättigheter Regionstyrelsens beredning för mänskliga rättigheter har i uppdrag att vara initiativtagare, förslagsställare, remissorgan och rådgivare när det gäller mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen HBTQ-rättigheter i Kroatien är de juridiska rättigheter som tillfaller och omfattar HBTQ-personer (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner) i Kroatien.Även om HBTQ-personer åtnjuter flera rättigheter och delvis skyddas i den kroatiska lagstiftningen ställs de ofta inför rättsliga utmaningar och diskriminering

- Anders gick till exempel alltid i Prideparaden i Stockholm när han var finansminister och han satt också i regeringen när många viktiga beslut togs för HBTQ-personers rättigheter, säger. VITRYSSLAND & HBTQ I Vitryssland legaliserades samkönade relationer 1994 och könsbekräftande vård finns tillgänglig. Samkönade par åtnjuter dock inte samma lagliga rättigheter som andra, och sexuell läggning och / eller könstillhörighet är inte en grund för diskriminering

Nio länder där hbtq-rättigheter pressas tillbaka SVT Nyhete

Detta har hbtq-experten åstadkommit. Sedan experten tillsattes har han bland annat fått till dialoger mellan stater och andra intressenter, tagit fram fakta som visar på hur och var hbtq-personers rättigheter kränks och erbjudit rådgivning, teknisk assistans och annat stöd Något som de polska städerna med HBTQ-fria zoner inte anses kunna leva upp till. Beslutet meddelades under torsdagen och kommenterades med ett twitterinlägg av Helena Dalli, EU-kommissionär för jämställdhet på Twitter: EU:s värderingar och fundamentala rättigheter måste respekteras av medlemsländerna, skriver hon HBTQ Brunnen. Varje torsdag klockan 13:00 - 20:00 träffas HBTQ-personer från 13 år och uppåt på Brunnen. Som är en kommunal mötesplats för ungdomar upp till 25 år. Mer info finns på facebook: HBTQ Brunnen Jönköpin Hbtq-rättigheter i världen I den globala hbtq-organisationen Ilgas årliga rapport Statligt sanktionerad homofobi, som släpptes i mars i år, finns följande siffror att läsa

Bokbussen - Jönköpings bibliotek och StadsarkivetMiljöpartiet erkänner ett tredje kön – ändå blir henNytt sjukt lagförslag: Avrätta homosexuella

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter - Sid

När Herman M Duarte började på masterprogrammet i internationell kommersiell skiljemannarätt vid Stockholms universitet visste han inte att det skulle förändra hans liv. Studierna fick omvälvande konsekvenser för såväl privatlivet som karriärvalet Som hbtq-strategiska myndigheter ges Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Statens skolverk en uttalat definierad roll för att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter. Sedan tidigare är Diskrimineringsombudsmannen (DO), Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Statens kulturråd hbtq-strategiska myndigheter Under 2014 genomgick Solna stadsbibliotek tillsammans med enheten Kultur och Evenemang en HBTQ-certifiering, och den 22 januari 2015 blev biblioteken i Solna och Kultur och Evenemang hbtq-certifierade. Det är RFSL (RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) som utbildar och certifierar Att HBTQ-rättigheter har en naturlig del i fackliga arbetet var tydligt på en konferens anordnad av PSI, tjänstemännens världsfack, i samband med deras världskongress som gick av stapeln i slutet av oktober Homosexuella, bisexuella, transsexuella och queer (HBTQ) personer i Egypten har juridiska utmaningar i landet som skiljer sig från icke HBTQ-personer. Khnumhotep och Niankhkhnum kysser varandra, cirka 2 500 f.Kr. eller någon som regeringen ansågs stödja HBTQ-rättigheter

 • Stockard channing make maka.
 • Hohe gewinnmargen.
 • Hyundai tucson mått.
 • Golden globes 2018 best picture.
 • Vita takbjälkar.
 • Bebis hjärnskakning.
 • Medaljongsjukan feber.
 • Aerox moped blocket.
 • Vad säger man vid kistan.
 • Danska ord som är bra att kunna.
 • Linje lusta manus.
 • Geschlechtskrankheiten übertragung toilette.
 • Round table medlemskap.
 • Comic con stockholm 2018 biljetter.
 • Köpa hus i italien.
 • Emoji bilder herz.
 • Samsung notebook 9 pro 15.
 • Adhd med autistiska drag.
 • Neuropati diabetes.
 • Nattsländor arter.
 • Piaget teori för och nackdelar.
 • Hur mycket förlorar man på en karensdag.
 • California fires.
 • Ett hemligt tecken dikter i urval.
 • Cramo verkö.
 • Finsk metal band.
 • Gåbil rosa.
 • Vad är hemligt läge på samsung.
 • Boeing 747 8.
 • Luftgropar farligt.
 • Raspberry pi 2.
 • Arduino köpa.
 • Blixten mcqueen 3 målarbilder.
 • Häggmispel robin hill.
 • Elektrisk kniv jula.
 • Embryo entwicklung bilder.
 • Helicobacter pylori test.
 • Wie kann man geld verdienen im internet.
 • Låg moral.
 • Ögonläkare lön.
 • No entiendo cnco letra.