Home

Tjänstedesign utbildning

Tjänstedesign, Dataföreningen Kompetens - utbildning

 1. Tjänstedesign - att tänka som en designer, att tänka på tjänster, tjänstedesignsprocessen, nyckelmoment i tjänstedesign, övning; Utforska - kort introduktion till olika vanliga metoder för att förstå användare inom tjänstedesign, analys av kvalitativ data, att förstå företagets förutsättningar, övning i att intervju
 2. Kundupplevelsen är helt avgörande för din organisations framgång och lönsamhet. I Antrops kurs i tjänstedesign lär du dig varför, och hur du gör för att skapa värde för kunden med metoderna inom tjänstedesign. Kursen hålls online. Du kommer att arbeta med verktygen Zoom och Mural, som vi skickar ut information om tillsammans med support för att komma igång smidigt inför.
 3. Våra övriga utbildningar inom området. design Design Thinking/designtänkande KRAVHANTERARE Kurs modellering PROCESSER PROCESSUTVECKLARE PROJEKTLEDARE Tjänstedesign/service design Tjänsteutveckling User Experience/UX VERKSAMHETSUTVECKLARE VERKSAMHETSUTVECKLING. Nyheter Senaste nytt från DFK
 4. Utbildningen är praktisk och fokus ligger på att lära genom att göra. Under kursen kommer du tillsammans med andra kursdeltagare att testa metoder som är vanligt använda inom tjänstedesign så som: djupintervjuer, observationsstudier, användar-resa, idégenerering samt prototypframtagning. Efter avslutad utbildning har du e
 5. 2-dagars utbildning i grundkurs för tjänstedesign Utifrån Innovationsguiden utbildar vi under två heldagar, 3-4 oktober, medarbetare i Lerums kommun i grundkurs i tjänstedesign. Utbildningen vänder sig till alla anställda inom kommunen och syftet är att fler ska få upp ögonen för tjänstedesign för att kunna använda det i verksamheten

Antrop - Tjänstedesign

Design Thinking, User Experience, affärsutveckling

Strategisk tjänstedesign. 7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, I0019N Vid varje utbildning som du kan söka till finns en länk som tar dig direkt till webbanmälan på antagning.se Vad betyder grundläggande behörighet Tjänstedesign Utbildningen vänder sig till dig som vill utveckla din verksamhet utifrån användarens behov. Det kan gälla dig som arbetar strategiskt eller verksamhetsnära, som chef, verksamhetsutvecklare eller medarbetare

Om tjänstedesign. Tjänstedesign är en utvecklingsprocess där man involverar användaren för att se till att de tjänster som tas fram fungerar och upattas av dem som verksamheten finns till för. Om Innovationsguiden. Innovationsguiden erbjuder metodstöd, utbildningar och utvecklingsprogram för offentliga verksamheter I programmet tilldelas alla projektgrupper en coach med bra kännedom om tjänstedesign som arbetssätt som på distans kan vägleda och stötta projektgruppen genom hela processen. Kostnad, start och anmälan. Kostnad per projektgrupp är 50 000 kronor (max 8 deltagare) Nya omgångar av programmet startar kontinuerligt Alla utbildningar och kurser inom tjänstedesign och AI för yrkesverksamma är framtagna i samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Kontakta Stefan Byttner eller Pontus Wärnestål för möjligheten att skräddarsy en till flexibel utbildning inom tjänstedesign och AI för din verksamhet

Tjänstedesign och kundupplevelse - att använda Design Thinking för att utforma tjänster och förbättra kundresan Verktygslåda för att utvärdera, analysera och testa idéer Förkunskaper. Inga förkunskaper behövs. Undervisningsform. Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar där du arbetar med Design Thinking. Datu Tjänstedesign för produktdesigners. Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Konst, kultur och kommunikation. Mer information om utbildningen. Anmälan. Kommande utbildningar; 29 mars 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

Tjänstedesign är det arbetssätt som vuxit fram för att bygga och vidareutveckla tjänster som ger bästa möjliga användarupplevelse. Tjänster har såklart sålts i hundratals år, men fältet tjänstedesign som det ser ut idag började växa fram på allvar under 90-talets senare del i takt med att digitaliseringen accelererade Under de senaste 15 åren har design yrket utvecklats till att även omfatta utveckling och design av tjänster. Den här kursen behandlar tjänstedesign som praktik och perspektiv. Kursen introducerar tjänstedesign som begrepp och praktik samt behandlar teoretiska utgångspunkter ur både design och marknadsföringsperspektiv Till våra utbildningar. Vi bevakar dina intressen. Nyhetsbrev Prenumerera. LinkedIn Nyheter & inspiration. Bli företags-kund Kontakta oss. Vi erbjuder öppna och företagsinterna certifierade program, kurser och seminarier.. Inför kursval MF2038 Tjänstedesign 6,0 hp Administrera Om kursen Allt fler talar om tjänster. Vi går från ett produkttänkande till ett tjänstetänkande, tjänster är den sektor som ökar mest och företagen måste börja tänka i tjänster

Video:

Identity Works hjälper Svensk Adressändring med

Utbildningar Digitalisera er verksamhet utifrån användarnas behov, med hjälp av tjänstedesign Utbildningens syfte. Utbildningen syftar till att identifiera möjligheter till digitala lösningar i verksamheten utifrån användarnas behov Utbildningen är praktisk och fokus ligger på att lära genom att göra. Under kursen kommer du tillsammans med andra kursdeltagare att testa metoder som är vanligt använ-da inom tjänstedesign så som: djupintervjuer, observationsstudier, användarresa, idégene-rering samt prototypframtagning

Dataföreningen Kompetens (DF Kompetens) är Dataföreningen i Sveriges utbildningsbolag för kompetensutveckling inom IT. Varje år tar vi emot över 3 000 kursdeltagare i över 150 kvalificerade utbildningsaktiviteter, både öppna och företagsinterna utbildningar Syfte. Inom tjänstedesign har man fokus på hela tjänste system och inte endast enskild digital produkt. Syftet med kursen är båda att studenten skall få kunskap om och erfarenhet av olika synssätt och metoder som används och finns inom tjänstedesign och av interaktionsdesign som en del av hållbar utveckling Coronainfo. Öppna utbildningar genomförs online fram till årsskiftet. Företagsanpassade utbildningar genomförs enligt överenskommelse och förutsätter säkra former

Tjänstedesign, 15hp. Kursen fokuserar tjänstedesign ur ett industridesignperspektiv, och har som övergripande mål att introducera hur designprocessen kan användas inom tjänsteutveckling för att utveckla hållbara, ändamålsenliga och effektiva tjänster med ett genomgående användarfokus Tjänstedesign handlar om att utveckla hur vi arbetar med utgångspunkt i användarens upplevelse. Genom att utforma en tjänst efter användarens behov blir den relevant och effektiv. I den här utbildningen använder vi även samskapande design, det vill säga att användare och personal kommer på och testar förändringar i en tjänst tillsammans Tjänstedesign, även kallat service design, [1] innebär att planera och organisera både människor, infrastruktur, kommunikation och andra komponenter kring en tjänst för att förhöja kundens upplevelse av tjänsten. Genom att utforma en tjänst efter kundens behov blir den användarvänlig, konkurrenskraftig och relevant utifrån kundens perspektiv Tjänstedesign Grundkurs - i egen regi den 17 och 18 september 2020 Tjänstdesign grundkurs - i egen regi vänder sig till dig i offentlig sektor som vill lära dig mer om tjänstedesign och hur det går till när utvecklar tjänster med utgångspunkt från användarens behov Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs

Utbildning i tjänstedesign - Innovationsvecka

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i servicedesign, metoder, verktyg och innehåller: Övergripande information om servicedesign; Hur man genomför intervjuer och inhämtar kunskaper från kunder och andra; Hur man arbetar med innovation och skapar ideer; Hur man analyserar och skapar kundinsikte Tjänstedesign syftar till att skapa tjänster som både är attraktiva och funktionella för brukare och för tjänsteförmedlare över tid. Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Konst, kultur och kommunikation. Mer information om utbildningen Tjänstedesign, 15 hp Engelskt namn: Service design Denna kursplan gäller: 2019-02-18 och tillsvidare Tillgodoräknande av denna kurs kan enbart ske genom en bedömning av jämförbar utbildning och kursplan, samt efter bedömning av den studerandes individuella kunskaps- och färdighetsnivå av kursansvarig och programansvarig Innovera med tjänstedesign. Välkommen till digitalt stöd i innovationsmodellen. Här finns stödmaterial, kunskap och inspiration så som steg-för-steg guide, metoder & verktyg, förhållningssätt, utbildningar, mallar och inspirerande exempel för att hjälpa dig lyckas i ditt utvecklings- och innovationsarbete Utbildningen sker på distans, vilket gör det möjligt att studera utbildningen var du än bor eller befinner dig. Det här är en kort YH-utbildning. Produkt- och tjänstedesign. Budgetering och prissättning. Lönsamhetsberäkningar med hänsyn till kundbehov och kundnytta

Video: Kandidatprogram i affärssystem och tjänstedesign

Kurs i tjänstedesign - Innovationsplattforme

 1. Tjänstedesign. Savvy hjälper organisationer att sätta igång affärsförändringar. Utbildning. Savvy erbjuder en rad engagerande utbildningar på temat kunddrivet arbetssätt och förhållningssätt. Vi har djup kunskap och erfarenhet av learning-by-doing-pedagogiken
 2. Tjänstedesign - eller Service Design - är en samling metoder som går ut på att ta ett helhetsgrepp om en användares beröringspunkter och interaktioner med en organisations tjänster och varumärke. För dig som är nyfiken på tjänstedesign finns det väldigt mycket material i form av böcker,.
 3. Utbildningen är praktisk och fokus ligger på att lära genom att göra. Under kursen kommer du tillsammans med andra kursdeltagare att testa metoder som är vanligt använda inom tjänstedesign, så som: Formulera utmaning, djupintervjuer, observationsstudier, användarresa, idégenerering och prototypframtagning
 4. Kursen ingår i utbildningsprogrammet MAISTR, hh.se/maistr. Programmet riktar sig till yrkesverksamma som vill få en fortsatt utbildning inom AI (specifikt maskinlärande), och affärs- och tjänstedesign baserad på AI.Kursen Tjänstedesign baserad på dataanalys perspektiv och möjligheter fokuserar på grunderna i tjänstedesign och innovation ur ett dataanalys och AI-perspektiv
 5. I kursen Utbilda i tjänstedesign lär du dig att hålla SKR:s Grundkurs i tjänstedesign, i egen regi. Kursen hålls under två dagar i högt tempo, där du som deltagare förväntas gå in i rollen som utbildare. Under två dagar går vi tillsammans igenom innehåll, upplägg och syfte med SKR:s Grundkurs i tjänstedesign
 6. digital kurs i digitalisering och tjänstedesign . Att identifiera era möjligheter till digitala lösningar i verksamheten utifrån användarnas behov. Tjänstedesign är en utvecklingsprocess där användaren involveras i utvecklingen av de tjänster som erbjuds av kommunen
 7. Våra utbildningar ger dig inspirerande kompetenshöjning som överraskar. Vi ger din verksamhet unik kunskap och nya verktyg för att arbeta med nudging i praktiken. Med hjälp av nudging designar vi valsituationer som hjälper organisationer, konsumenter och invånare att göra mer hållbara val. Med nudging kan vi bryta gamla mönster och skapa nya, bättre, vanor

Introduktion till informatik och digital tjänstedesign

Utbildningen hålls av Elin Lindblad och Maria Niva och bygger på att deltagarna har med sig egna case att utgå ifrån. Plats Östermalmsgatan 87 A , Stockholm . Maria Niva ger en introduktion i Tjänstedesign Deltagarna utgår från utmaningar i den egna verksamheten. Utbildningen innehåller Tjänstedesign nya trenden. Kundfokus Bjud in kunden i förbättringsarbetet för att sätta fingret på vad som verkligen skapar värde. Tjänstedesign är det nya inom vård och omsorg. 19 mars 2014 Emma Casserlöv Vård- och omsorgssektorn står under. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. Karriär efter avslutad examenEfter examen kan du exempelvis arbeta som affärsarkitekt, konsult inom tjänstedesign och affärssystem, utvecklare av mobila tjänster, systemutvecklare eller projektledare. Du kan också välja att studera vidare till en masterexamen Utbildning inom området tjänstedesign och erbjudna metoder och verktyg, med målgruppen interna metodstödjare, verksamhetsutvecklare och liknande, i syfte att säkra fullgoda kunskaper internt i organisationen så att vi på sikt kan tillämpa metoderna på egen hand inom vår kvalitets- och verksamhetsutveckling Inom tjänstedesign har man fokus på hela tjänste system och inte endast enskild digital produkt. Syftet med kursen är båda att studenten skall få kunskap om och erfarenhet av olika synssätt och metoder som används och finns inom tjänstedesign och av interaktionsdesign som en del av hållbar utveckling

Antrop är en tjänstedesign- och UX-byrå. Vi hjälper företag skapa användarnytta, affärsnytta och samhällsnytta. Genom att analysera verkliga kundupplevelser kan vi designa tjänster som på riktigt matchar människors behov, beteenden och drivkrafter För dig som representerar arbetslivet. För dig som är utbildningsanordnare. Utbildningssökande: Utbildningar i regionen; YH-mäss Tjänstedesign är dessutom ett roligt och kreativt sätt att arbeta som ger energi och engagemang både i teamet och hos medarbetare. Att ha roligt längs vägen leder oftast till bättre resultat och bidrar till en positiv innovationskultur Tjänstedesign (från engelskans service design) är en form av människo - centrerad design som utgår ifrån användningen av tjänst istället för att exempelvis ta utgångspunkt i en fysisk produkt. Inom tjänstedesign används därför verktyg som beskriver människors användning oc

Kandidatprogram i affärssystem och tjänstedesign 180 hp. Utbildningen ger dig kunskap om hur både verksamheter och IT fungerar. Du lär dig utveckla affärssystem och informationstjänster anpassade till en alltmer global och kunskapsintensiv arbetsmarknad. Mer information om Kandidatprogrammet i affärssystem och tjänstedesign och ansöka Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning. Fri forskning i internationell miljö Faktatillit Öppna föreläsningar Forskning pågår Coronaforskning Skola och utbildning Klimat och miljö Bloggar och poddar Forskardagarna Börja.

Innovationsguiden SK

 1. Att gå en utbildning på distans betyder att du kan vara var som helst i världen - och fortfarande få en svensk examen. Du bestämmer själv. Självdisciplin är otroligt viktigt för den som väljer att studera på distans. Om du studerar på heltid så innebär det en arbetstid på 40 timmar per vecka
 2. Forefront bjuder in till ett inspirationswebinar kring ämnet tjänstedesign (eng. Service Design) i offentlig sektor. Webinaret, som hålls 08:30 - 09:30 den 2 december är riktat specifikt mot offentlig sektor och kommer att ge matnyttig information, praktiska exempel och konkreta tips kring ämnet
 3. Vår utbildning. Du lär dig helheten kring hur UX skapas men också de avgörande detaljerna för att bli trygg i rollen som UX-designer: att kunna designa produkter och system som är lätta att förstå och uppmuntrar till användning. Tjänstedesign fortsättning 30 p
Verksamhetsutvecklare – AGIO

Metod för tjänstedesign - Astraka

Syfte. Syftet med utbildningen är att ge en bred kompetens i hur man kan skapa designlösningar som är långsiktigt hållbara. Vi angriper samhällsutmaningar och utmanar befintliga lösningar med hållbara innovationer genom en designprocess som kombinerar kreativitet och design thinking med fokus på användaren Förhoppningen är att fler och fler inom regionen ska upptäcka tjänstedesign som en effektiv metod för utveckling av vården. Sös Innovation erbjuder utbildning och stöd för er som vill starta ett tjänstedesignsprojekt Gränsen mellan varor och tjänster håller på att suddas ut: En liter mjölk kommer med tjänsten hemleverans, medan tjänsten äldrevård innefattar ett fysiskt trygghetslarm. Så hur kan vi använda industrins och samhällets resurser på bästa sätt och öka vår förmåga till omställning? Tjänste­innovation handlar om att leda och bygga strukturer för innovation och omställning

Tjänstedesign baserad på dataanalys - perspektiv och

På Södersjukhusets Utbildnings- och innovationscenter bedrivs externa utbildningar inom akutsjukvård. Kurserna riktar sig till sjukvårdspersonal på och utanför sjukhus inom områdena akut omhändertagande och katastrofmedicin. Förutom det existerande kursutbudet kan centret i samråd med kund skapa en utbildning/övning efter önskat behov Tjänstedesign fixar Skellefteås sophämtning. En snabb utbildning i intervjumetodik senare gick arbetsgruppen ut och intervjuade ett tjugotal invånare om hur sophanteringen skulle bli så bra som möjligt för dem. Insikterna från användarintervjuerna fick arbetsgruppen att justera sin idé Efter utbildningen. Visa/dölj innehåll. Mobila och sociala applikationer, fokusera på tjänstedesign och innovation för framtidens användare. Datainsamling and maskininlärning, utveckla metoder för att kunna samla in, bearbeta och förstå stora mängder data När vi som arbetar med interaktionsdesign och tjänstedesign använder begreppet design menar vi inte bara hur något ser ut, utan framför allt hur en tjänst eller produkt fungerar och används, och hur designen påverkar individ, organisation och samhälle ur flera olika perspektiv. Det har nog inte undgått någon att artificiell intelligens (AI) och data-drivna digitala tjänster. Lärandemål. Kursens syfte är att de studerande skall förvärva tillräcklig handlingsberedskap och teoretisk grund av tjänstedesign och innovation för att kunna arbeta med tjänstedesign och tjänstedesigners i professionella miljöer och dels medverka till etablera design av tjänster som ett centralt kunskapsområde för tjänsteutveckling och innovation

Verksamhetsutveckling - Dataföreningen Kompetens

Strategisk tjänstedesign - forskning och utbildning i

Antagning.se är webbplatsen där du kan anmäla dig till kurser och program vid Sveriges universitet och högskolor. Här kan du också läsa allt du behöver veta om anmälan och antagning till högskolestudier - Då utbildningen är väldigt bred och ger kunskap inom många områden så är möjligheterna många. Jag är inne och nosar på tjänstedesign med mitt exjobb, men även UX-design och produktdesign lockar. Mitt mål är att på något sätt ha kreativiteten kvar i mitt liv, men var det slutar - det vet jag inte än

Tjänstedesign - VGR Akademi

Efter utbildningen ska du som deltagare ha fått förutsättning för att leda kartläggning och ärendeanalyser utifrån ROSA-metoden. tjänstedesign, etappindelning och organisation i det egna kontaktcentret. Läs mer om ROSA-metoden här. Förkunskaper. Inga förkunskaper Tjänstedesign (service design på engelska) har egentligen funnits länge men har fått ett uppsving på grund av digitaliseringens möjlighet att skapa digitala tjänster av fysiska produkter. Tjänstedesign har flera beröringspunkter med livshändelseperspektivet och arbetet handlar mycket om slutanvändarna

AI-utbildning för yrkesverksamma - Högskolan i Halmstad

Innovationsguiden: Grundkurs i tjänstedesign, 22-23

Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV Stockholms universitet, DSV, Postbox 7003, 164 07 Kista | Telefon: 08-16 20 0 utbildningen riktar sig till: Utbildningen är för dig som vill förstå kunden och som arbetar med att på olika sätt påverka människors beteenden genom digitala plattformar, exempelvis sajter, appar, kampanjer, PR-uppdrag, tjänstedesign eller regelrätt produktutveckling

Förenkla med Innovationsguiden - SK

Utbildning i tjänstedesign Den 30 maj hålls en utbildningsdag i tjänstedesign. Socialförvaltningen vill ha med sig brukare som kan svara på frågor om hur de har upplevt möten med sina socialsekreterare Inom utbildningen finns ett brett utbud av valbara kursmoduler och projekt i konstnärliga tekniker och förhållningssätt inom olika genrer som till exempel fotografi, måleri, skulptur, installation, rörlig bild, performance, skrivande, ljudkonst, konceptuella projekt, digitala medier, elektronik och programmering eller gestaltningsarbete i gränssnittet mellan konst och arkitektur Under utbildningen får du lära dig att förstå människor och deras behov i relation till en produkt, tjänst eller företeelse. Du lär dig hur du samlar in och tolkar data, hur du tar det stora språnget från data till konceptidé, hur du går från idé till de första prototyperna, testar dem och sedan hur resten av utvecklingsprocessen ser ut

Utbildning inom informationsteknologi för yrkesverksamma

Utbildningen är ett samarbete med Kompetenscentrum för kultur och hälsa vid Stockholms läns landsting. Läs mer > 4 november 2020. Socialstyrelsens podd - covid-19 och särskilt boende för äldre. Tjänstedesign i dagverksamheten

Konferens om samverkan för digital delaktighet – DigitalaSöderhavet startar innovationsbyrå - ResuméLitium-jonbatterier för 2020-talet | Etteplan
 • Tackkort bröllop text.
 • Deep snow skiing technique.
 • Dålig lukt golvbrunn källare.
 • Cykla i moseldalen.
 • Bisoprolol teva 5 mg.
 • Vett och etikett bröllop presenter.
 • Strutbräken.
 • Ostgratinerat vitlöksbröd.
 • Marcialonga 2018 datum.
 • Ec bergkamen spielplan.
 • Finsk metal band.
 • Tanzzentrum bamberg bamberg.
 • Second hand shop online.
 • Vilken höjd ska tv sitta på väggen.
 • Makromolekyl synonym.
 • Landskrona direkt nyheter.
 • 1970 talet möbler.
 • Bahai homosexualität.
 • Extra mörka solglasögon.
 • Estetisk kirurgi malmö.
 • Quiz stavning.
 • Akrylplastskiva spegel.
 • Zeitstempel whatsapp.
 • Contact celibataire.
 • Hicke hiskelig halvulk iii how to train your dragon how to ride a dragon's storm.
 • Codeine syrup what is it.
 • Planetarium projektor.
 • Andys lekland rabatt 2017.
 • Pader reiseservice.
 • Stellenangebote katholische kirche nrw.
 • California fires.
 • Nils ferlin lyrics.
 • Mirror neurons autism.
 • Studio duo göteborg.
 • Kines korsord.
 • Marcialonga 2018 datum.
 • Vad kostar en husbil att äga.
 • Lejonkungen 2019 rollista.
 • Mordet på skyler.
 • Håll sverige rent grön flagg.
 • Rosa diamant.