Home

Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet

Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat massage, hårvård, fotvård, piercing och tatuering. Längst ner på sidan har vi samlat fördjupad information samt lagar och regler för vad som gäller Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet; beslutade den 17 januari 2006. I dessa allmänna råd ges rekommendationer till stöd för tillämpningen av 9 kap. 3 § och 26 kap. 19 § miljöbalken samt 4-7 §§ förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Definitio

Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningen Socialstyrelsen beslutar att i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet ska texten under rubriken Definition ha följande lydelse. Med yrkesmässig hygienisk verksamhet avses i dessa allmänna råd sådan hygienisk verksamhet som erbjuds allmänheten och som inte står under Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn enligt 7 kap. patient.

miljöbalken givit ut allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygie-nisk verksamhet. I och med detta upphävs Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk behandling (1995:3). Handboken är tänkt som ett hjälpmedel för miljönämnderna i deras tillsyn men den kan också användas som kunskaälla för verksamhetsutövare Senaste version av SOSFS 2006:4. Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet. Att tänka på vad gäller egenkontroll. Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll beskriver de krav på egenkontroll som ställs i miljöbalken

Yrkesmässig hygienisk verksamhet - Socialstyrelsen

Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet omfattar hygienrutiner till skydd för kunden. Eftersom goda hygienrutiner även är viktiga för den som arbetar med hygienisk verksamhet omfattas sådant arbete av föreskrifter från Arbetsmiljöverket. God handhygien är en viktig hygienrutin miljöbalken givit ut allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygie-nisk verksamhet. I och med detta upphävs Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk behandling ( 995:3). Handboken är tänkt som ett hjälpmedel för miljönämnderna i deras tillsyn men den kan också användas som kunskaälla för verksamhetsutövare Title: Senaste version av SOSFS 2006:4. Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet Subject: Detta är den senaste internetversionen av författninge Nedan finner du allmänna krav som ställs på alla hygieniska verksamheter. Du kan även läsa mer om lokalkrav i Socialstyrelsens allmänna råd om Yrkesmässig hygienisk verksamhet eller i deras handbok Yrkesmässig hygienisk verksamhet, se nedan

verksamheten i vårt tillsynsregister, då vi enligt miljöbalken fortfarande har tillsyn över icke anmälningspliktiga verksamheter. Lokalen och din verksamhet måste fortfarande uppfylla de hygienkrav som ställs på en yrkesmässig hygienisk verksamhet enligt Socialstyrelsens allmänna råd 2006:4 Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet. Du måste göra en anmälan. Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera en yrkesmässig hygie- nisk verksamhet som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande. Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa

Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk

Socialstyrelsen beslutar att i Socialstyrelsens allmänna

 1. Med yrkesmässig hygienisk verksamhet avses i dessa allmänna råd sådan hygienisk verksamhet som erbjuds allmänheten och som inte står under Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn enligt 7 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659). Massage, hudvård, fotvård, hårvård, håltagning, piercing, tatuering och akupunktur är exempel på sådan verksamhet
 2. Yrkesmässig hygienisk verksamhet- piercing, tatuering, fotvård, massage m m. I Socialstyrelsens allmänna råd står det vilka regler som gäller för yrkesmässig hygienisk verksamhet: Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet. Egenkontroll vid piercing och tatuering. Socialstyrelsen 2011. Förordning om.
 3. Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet gäller och sedvanliga rutiner för hygien och rengöring ska följas. Att tänka på: Hålla sig uppdaterad och följa den information som Folkhälsomyndigheten ger
 4. Verksamheter som inte är anmälningspliktiga omfattas ändå av Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2006:4 om yrkesmässig hygienisk verksamhet. Miljö- och hälsoenheten har tillsynsansvar även över verksamheter som inte är anmälningspliktiga
 5. Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet gäller och sedvanliga rutiner för hygien och rengöring är tillämpliga. Hållpunkter att tänka på: - Hålla sig uppdaterad och följa den information som Folkhälsomyndigheten ger
 6. Författningstext Definition Med yrkesmässig hygienisk verksamhet avses i dessa allmänna råd sådan hygienisk verksamhet som erbjuds allmänheten och som inte står under Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn enligt 7 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659). Massage, hudvård, fotvård, hårvård, håltagning, piercing, tatuering och akupunktur är exempel på sådan verksamhet
 7. Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet gäller och sedvanliga rutiner för hygien och rengöring är tillämpliga. Hållpunkter att tänka på: - Hålla sig uppdaterad och följa den information som Folkhälsomyndigheten ger

Här hittar du om egen kontroll

Regler för permanent pigmenterin

Med yrkesmässig hygienisk verksamhet avses i dessa allmänna råd sådan hygienisk verksamhet som erbjuds allmänheten och som inte står under Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn enligt 7 kap. patient­säkerhetslagen (2010:659) Hygien vid fotvård. Socialstyrelsen har gett ut den del riktlinjer gällande hygienisk verksamhet som även innefattar fotvård. Dessa ritlinjer kallas Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet Dessa råd inklugerar verksamheter såsom massage, hudvård, fotvård, hårvård, håltagning, piercing, tatuering och akupunktur SOSFS 2006:4 Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet . Publiceringsår. 2006. SOSFS 2006:4 Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet . Publiceringsår. 2006. Antal. LÄGG I KUNDVAGN Kontakta oss publikationsservice@socialstyrelsen.se Tel: 075-247 38 80 Vi använder.

Socialstyrelsens allmänna råd 2006:4 (M) - Yrkesmässig hygienisk verksamhet . Handbok från Socialstyrelsen (2006) Yrkesmässig hygienisk verksamhet - piercing, tatuering, fotvård, massage m.m. Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet SOSFS 2006:4 (pdf, 236.2 kB) Kundcenter Telefon: 0525-180 00 E-post: kommun@tanum.se Måndag-fredag 8.00-16.3 Socialstyrelsen Senaste version av SOSFS 2006:4. Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet o inte bör användas till annan verksamhet än sådan som den är avsedd för, o bör vara väl avskild, om den ligger i anslutning till annan verksamhet eller bostad

Egenkontroll - Socialstyrelsen

Yrkesmässig hygienisk verksamhet Kroppsterapeuternas skriftserie med avsikt att ge dig som terapeut tillgång till aktuella regler som omger din verk-samhet. Arbetet som kroppsterapeut handlar om mycket mer än att erbjuda en bra genomförd behandling till de kunder/pa-tienter som besöker din mottagning handla om hårvård, manikyr, massage, skönhetsbehandling, hudvård och zonterapi. Du måste kontrollera din verksamhet Verksamheter med hygienisk behandling omfattas av miljö-balkens regler och Socialstyrelsens allmänna råd. Du som driver en hygienisk verksamhet har ett ansvar att fortlöpande planera och kontrollera din verksamhet. Egen Socialstyrelsens allmänna råd 2006:4 (M) - Yrkesmässig hygienisk verksamhet Handbok från Socialstyrelsen (2006) Yrkesmässig hygienisk verksamhet - piercing, tatuering, fotvård, massage m.m

Lokaler med hygienisk behandling Alla lokaler där yrkesmässig hygienisk verksamhet bedrivs ska utformas och inredas enligt Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2006:4. Detta gäller för både anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga verksamheter. En väl inredd lokal, god hygien samt god kunskap hos den som bedriver hygienisk behandling är viktiga förutsättningar för att. Blankett för anmälan om hygienisk verksamhet Verksamheter som inte är anmälningspliktiga omfattas ändå av socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2006:4 om yrkesmässig hygienisk verksamhet. Miljöenheten har tillsynsansvar även över verksamheter som inte är anmälningspliktiga Start / Jobb & företag / Tillstånd, regler och tillsyn / Hygienisk verksamhet (yrkesmässig) / Krav för verksamheter inom kroppsvård, idrott och bad Här hittar du generell information om vilka krav som gäller för att driva verksamheter för kroppsvård, idrott och bad traktas som yrkesmässig hygienisk verksamhet och behandling och omfattas enbart av tillsyn enligt miljöbalken. Tillsynsansvaret ligger hos kommuner-nas miljö- och hälsoskyddsnämnd och Socialstyrelsen har enbart en tillsyns-vägledande roll. De vanligaste riskerna vid yrkesmässig hygienisk verksamhet är smitta och allergier För att bedriva yrkesmässig hygienisk verksamhet ska du ha kännedom om de lagkrav som gäller för den specifika verksamheten. Du ska fortlöpande planera och kontrollera din verksamhet, dvs. bedriva s.k. egenkontroll. Detta innebär att det ska finnas skriftliga rutiner för exempelvis städning, hygien och kemikalieförvaring

Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet . Arbetsmiljöverket . www.av.se Miljöbalken finns bl.a. på . www.naturvardsverket.se Förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll (SFS 1998:901) Naturvårdsverkets allmänna råd om egenkontroll (NFS 2001:2) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. På Socialstyrelsens webbplats finns allmänna råd, meddelandeblad och annan information om: yrkesmässig hygienisk verksamhet, allmänna råd (SOS FS 2006:4) anmälningspliktiga lokaler; yrkesmässig hygienisk verksamhet — handbok om piercing, tatuering, fotvård, massag Alla lokaler där yrkesmässig hygienisk verksamhet bedrivs ska utformas och inredas enligt Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet, SOSFS 2006:4. Se även plan- och miljökontorets information Hygieniska krav för lokaler med hygienisk behandling. Detta gäller äve Socialstyrelsens bestämmelser De krav som ställs på en hygienisk behandlingslokal har Socialstyrelsen tagit fram. Den information och de råd som miljöförvaltningen lämnar är bland annat hämtade ur Socialstyrelsens allmänna råd 2006:4, Yrkesmässig hygienisk verksamhet samt en handbok med samma namn Verksamhetenssyfte behöver inte vara att generera vinst.Yrkesmässig hygienisk verksamhetI Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygieniskverksamhet definieras det som sådan hygienisk verksamhet som erbjudsallmänheten och som inte står under Socialstyrelsens tillsyn enligt 6 kap.lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område(denna lag är.

Besök socialstyrelsens hemsida och läs deras handböcker samt deras allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet. Så här gör du en anmälan Det är viktigt att din anmälan är så komplett som möjligt för att inte förlänga handläggningstiden Socialstyrelsen Handbok om yrkesmässig hygienisk verksamhet - Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m. Piercing och tatuering - hälsorisker samt gällande lagar och regler Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet (SOSFS 2006:4) Läkemedelsverket Förordning (2012:501) om tatueringsfär Om man slarvar med hygienen kan den som behandlas få olika slags infektioner, allergier, skador i munhålan eller ärr. Den allvarligaste hälsorisken är att få någon typ av blodsmitta. Socialstyrelsen har gett ut allmänna råd (SOSFS 2006:4) och en handbok om yrkesmässig hygienisk verksamhet Vid yrkesmässig hygienisk verksamhet är det viktigt att lokalen är lämpligt utformad och att det finns goda hygienrutiner. Särskilda krav gäller för verksamheter där hudbarriären bryts: tatuering (vanlig eller kosmetisk), piercing, fotvård, viss hudvård samt akupunktur

Socialstyrelsen allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet ; Socialstyrelsens handbok om yrkesmässig hygienisk verksamhet ; Dokument. Miljökontorets taxa - miljöbalken; E-tjänster och blanketter. E-tjänster och blanketter ; Skriv ut Senast uppdaterad 19 maj 2020. Kontak För mer information om reglerna kring lokalens utformning och inredning se till exempel Socialstyrelsens allmänna råd om Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Eller deras handbok Yrkesmässig hygienisk verksamhet (se relaterade länkar). Det finns även vissa branschorgan som har gett ut riktlinjer för sina respektive bransch Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Förordning (2013:413) om kosmetiska produkter Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet. Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Handböcker. Socialstyrelsen handbok: Yrkesmässig hygienisk verksamhet Uppdatering av Socialstyrelsens allmänna råd Arbetet med att uppdatera Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet och handboken Yrkesmässig hygienisk verksamhet pågår för fullt. Vi hoppas kunna komma ut med en remissversion under nästa år

Socialstyrelsen allmänna råd 2006

 1. Du som bedriver en yrkesmässig hygienisk verksamhet och använder skärande och, eller stickande instrument i behandlingen, måste anmäla detta till miljöförvaltningen. Anmälningspliktiga verksamheter är enligt miljöbalken och förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (1998:901) skyldiga att kontrollera sin verksamhet genom egenkontroll
 2. Läs mer om hur en lokal med fotvård bör vara utformad i Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet God hygien är en förutsättning för att begränsa smittrisker och andra olägenheter för människors hälsa
 3. Socialstyrelsens bestämmelser De krav som ställs på en hygienisk verksamhet baseras på Socialstyrelsens Allmänna råd 2006:4, Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Skriften kan laddas ner från Socialstyrelsens hemsida. Där finns även en handbok om Yrkesmässig hygienisk verksamhet med ytterligare information och råd
 4. (1998:808), förordningen om verksamhetsutövares egen-kontroll (1998:901) och Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet (2006:4). Stor vikt har lagts på granskning av verksamheternas egenkontroll. 2. Målsättning Verksamheterna ska genom kunskap och egenkontroll kunna säkerställa att besö
 5. Socialstyrelsen har gett ut ett allmänt råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet. Detta råd tar upp rengöringsrutiner för redskap, rutiner för att säkra en god hygien samt vad som bör ingå i egenkontrollen för verksamheten. Förhindra smittspridning. Yrkesmässig hygienisk verksamhet som kan innebära risk för blodsmitta är.

För att främja en hälsosam miljö för alla som bor i Sjöbo kommun är det viktigt att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker. Verksamheter med lokaler för hygienisk behandling omfattas av miljöbalkens regler och Socialstyrelsens allmänna råd. Kontakta gärna Miljöenheten redan när verksamheten planeras för information om hygien och lokalens inredning Dina naglar bör vara kortklippta och du ska inte ha smycken eller klocka när du arbetar. Miljöförvaltningens inspektörer bedömer verksamheter utifrån Socialstyrelsens allmänna råd för yrkesmässig hygienisk behandling i sin tillsyn. Kundens hälsodeklaration och råd om eftervår 4.1.2 Verksamheter som anses vara yrkesmässig hy gienisk verksamhet.. 6 4.1.3 Tillsynsansvar över yrkesmässig hygienisk verksamhet.. 7 4.1.4 Hygienisk verksamhet som ej bör omfattas av kommunal tillsyn..... 7 4.1.5 Förhållning till lagkrav om att särskild uppmärksamhet ska riktas å Den som bedriver yrkesmässig hygienisk verksamhet ska undanröja de risker som finns för olägenhet för människors hälsa. Verksamheten får starta tidigast sex veckor efter att anmälan har gjorts. Att starta en anmälningspliktig verksamhet utan anmälan kan leda till miljösanktionsavgift. Läs mer i Förordning om miljösanktionsavgifte

Ska du starta en hygienisk verksamhet

Yrkesmässig hygienisk verksamhet - Ystads kommu

 1. I Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet (SOSFS 2006:4) ges rekommendationer till stöd för tillämpningen av bland annat 9 kap. 3 § och 26 kap. 19 § miljöbalken
 2. Socialstyrelsen - Allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsen - Handbok Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsen - Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Söderåsens miljöförbund - Taxor. Sidan uppdaterad: 18 februari 2017 . Back to Top
 3. Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet Tatuerings- och piercningsverksamhet utgör yrkesmässig hygienisk verksamhet och Socialstyrelsen har meddelat allmänna råd på området vilka tjänar som vägledning för kommunerna i deras tillämpning av 9 kap. 3 § och 26 kap. 19 § miljöbalken samt
 4. Hygienisk verksamhet som fot- och hårvård, massage och bad, ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnd och anpassas efter socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet
 5. I Socialstyrelsens handbok kan du läsa mer om vad som gäller för yrkesmässig hygienisk verksamhet, så som piercing, tatuering, fotvård och massage. Du ska ha koll på din verksamhet Tatueringsstudios och piercingverksamheter är anmälningspliktiga enligt lagen

Hygienisk verksamhet - Borgholms kommu

 1. Om du har frågor kring hur det fungerar hos dig, så kontakta ditt lokala miljö- och hälsoskyddskontor. Länkar: Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet SOSFS2006:4. Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd . Förordning om egenkontrol
 2. Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet gäller och sedvanliga rutiner för hygien och rengöring är tillämpliga. Hållpunkter att tänka på: Hålla sig uppdaterad och följa den information som Folkhälsomyndigheten ger
 3. Socialstyrelsens allmänna råd om vårdnad, boende och umgänge. 5. Socialstyrelsens allmänna råd om sjukskrivning - SBU. Se även.

Ansök om hygienisk verksamhet vid microbladin

Till dig som driver en yrkesmässig hygienisk verksamhet

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier SSMFS 2008:36. Piercing och tatuering-Socialstyrelsens informationsbroschyr. Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet SOSFS 2006: Miljöbalkens Särskilda regler om hälsoskydd i lokaler för allmänna ändamål (9 kap 9§) Förordningen om miljöfarlig verk­samhet och hälsoskydd (SFS 1989:899). Socialstyrelsens allmänna råd. Om du ska erbjuda tatuering eller permanent makeup behöver du känna till Förordningen om tatueringsfärger (SFS 2012:503) Socialstyrelsen har mer information om detta. Se deras allmänna råd för lokaler för yrkesmässig hygienisk verksamhet och deras handbok för yrkesmässig hygienisk verksamhet. Din egenkontroll. För verksamheter som är anmälningspliktiga ställer miljöbalken krav på att det ska finnas en dokumenterad egenkontroll Om du ska bedriva yrkesmässig hygienisk verksamhet där det finns risk för blodsmitta är du skyldig att anmäla din verksamhet till miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen i god tid innan verksamheten startar. Hudvårdsbehandlingar innebär oftast inte en sådan risk, me

Hygienisk verksamhet - Ystads kommu

Läs mer om hur en lokal med fotvård bör vara utformad i Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet En god hygien är en förutsättning för begränsning av smittrisker och andra olägenheter för människors hälsa Källa: Mark- och miljööverdomstolen Målnr/Dnr: 2013-M 12021 Beslutsdatum: 2014-11-06 Organisationer: Växjö kommun Finn's Tattoo & bodypiercing Miljöbalken - 2 kap 3 § Miljöbalken - 2 kap 7 § Miljöbalken - 9 kap 3 § yrkesmässig, SoS:s allmänna råd om Hygienisk verksamhet - INSTRUMENT OCH REDSKAP M.M. En kommun förbjöd en tatuerings- och piercingverksamhet att använda. Informationen och de råd som lämnas i detta blad är bland annat hämtade ur miljöbalken, förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2006:4 om Yrkesmässig hygienisk behandling samt förordningen om verksam-hetsutövares egenkontroll (SFS1998:908) Verksamheter och lokaler där allmänheten erbjuds yrkesmässig hygienisk behandling som frisersalonger, solarier, massage, tatuering och liknande, omfattas bland annat av regler i Socialstyrelsens allmänna råd och kra-ven i miljöbalken. Du som planerar att starta en verksamhet med piercing ska anmäla det till miljö Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet gäller och sedvanliga rutiner för hygien och rengöring är tillämpliga. Tänk på följande: Hålla sig uppdaterad och följa den information som Folkhälsomyndigheten ger

Hygieniska verksamheter - Kungsback

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Du som bedriver hygienisk verksamhet med behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av stickande och skärande verktyg t.ex, tatuering, fotvård, piercing, permanent make-up och akupunktur, är skyldig att kontrollera din verksamhet genom egenkontroll Yrkesmässig hygienisk verksamhet såsom fotvård, frisör, tatuerare, akupunktur och massage med mera omfattas av miljöbalkens regler och Socialstyrelsens allmänna råd. Kontakta gärna miljöförvaltningen redan när verksamheten planeras för information om hygien och lokalens inredning Socialstyrelsens bestämmelser gäller Lokalen och din verksamhet måste uppfylla de hygienkrav som ställs på en yrkesmässig hygienisk verksamhet enligt Socialstyrelsens allmänna råd 2006:4. Här finns bland annat rekommendationer kring lokalens utformning, utrustning och redskap samt hantering och behandling i lokalen Besök socialstyrelsens hemsida och läs deras handböcker samt deras allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet. Så här gör du en anmälan Det är viktigt att din anmälan är så komplett som möjligt för att inte förlänga handläggningstiden Skalpell- och rakblad bör dock alltid vara av engångstyp. Instrument och redskap bör rengöras mekaniskt före desinfektion. Instrument och redskap kan desinfekteras genom att kokas 5 minuter under lock. (Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet, SOSFS 2006:4

Hygienisk verksamhet - Täby kommu

I Socialstyrelsens allmänna Yrkesmässig hygienisk behandling tog man upp blodsmitta, nickelallergi, kontaktsmitta, tatuering, akupunktur, håltagning i öron, hudterapi och fotvård som punkter att beakta. Inga av dessa risker fanns i aktuell verksamhet, varför det var tveksamt om det gick att referera till nämnda råd Varm välkomna till oss!! Torsdag till söndag den 22 - 25 oktober har vi föreläsning, Pop-up klinik samt Öppet Hus. Läs mer på vår hemsida Ang pandemin: Vi på Haga HälsoCenter lyder under Socialstyrelsen allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet och kontrolleras av Karlstad Kommun Hygieniska krav för lokaler med hygienisk behandling Alla lokaler där yrkesmässig hygienisk verksamhet bedrivs ska utformas och in- redas enligt Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2006:4. Detta gäller för både anmälningspliktiga och inte anmälningspliktiga verksamheter

Hygienisk verksamhet - Tillstånd och tillsy

Socialstyrelsens allmänna råd 2006:4 (M) - Yrkesmässig hygienisk verksamhet . Handbok från Socialstyrelsen (2006) Yrkesmässig hygienisk verksamhet - piercing, tatuering, fotvård, massage m.m Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat massage, hårvård, fotvård, piercing och tatuering. För yrkesmässig hygienisk verksamhet är tillsynsmyndigheten den kommunala nämnden för miljö- och hälsoskyddsfrågor. Program. 9.30 -9.40 Inledning Om du planerar att starta en verksamhet där allmänheten erbjuds hygienisk behandling där det finns risk för blodsmitta, Socialstyrelsen har givit ut allmänna råd och en handbok för hygieniska verksamheter, Yrkesmässig hygienisk verksamhet Piercing och tatuering på Socialstyrelsens webbplats. Allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet på Socialstyrelsens webbplats. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet på Socialstyrelsens webbplats. Yrkesmässig hygienisk verksamhet på Socialstyrelsens webbplats. Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskyd

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på Med anledning av det fortsatt kritiska läget gällande spridningen av covid-19 påminner socialstyrelsen om sedvanliga rutiner för hygien och rengöring inom yrkesmässig hygienisk verksamhet Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet Socialstyrelsens information om anmälningspliktiga verksamheter. Miljöskyddskontoret. Miljöskyddskontoret. Växel 0322-61 60 00. E-post Skicka e-post. Texten uppdaterad 2020-04-28 Kategoriserad under Hygieniska verksamheter Socialstyrelsen, allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet (öppnas i nytt fönster) Handbok om bassängbad (öppnas i nytt fönster) Handbok för hälsoskydd vid tillfälligt boende (öppnas i nytt fönster) Handbok om piercing och tatuering (öppnas i nytt fönster) Handbok om yrkesmässig hygienisk verksamhet (öppnas i nytt fönster Fler krav på lokalens inredning och utformning finns i Socialstyrelsens allmänna råd 2006:4 om yrkesmässig hygienisk verksamhet. Egenkontroll. Du som driver en solarie-salong måste utföra så kallad egenkontroll. Det innebär att du själv ska se till att de krav som gäller för verksamheten följs. Avgifte - preciserade krav om egenkontroll för bl.a. anmälningspliktiga verksamheter • 38 § förordningen (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - krav på anmälningsplikt till Miljö- och hälsoskyddsnämnden innan hygienlokal tas i bruk • Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet Meddelandeblad. Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande. Länsstyrelser. Juni 2006. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet. Regler för egenkontroll. Miljöbalken innehåller bestämmelser om egenkontroll 1 . Bestämmelserna gäller inom. all

 • Mac make tilde.
 • Enebybergs if konståkning.
 • Talking angela spiele.
 • Ärrfotografering umeå.
 • Byxor till fest.
 • Eigentumswohnung heinsberg.
 • Provköra tesla pris.
 • Lk minifördelare.
 • Patient spel.
 • Beste podcasts 2016.
 • Stolar till ekbord.
 • Adidas badtofflor rosa.
 • Psychotest persönlichkeit.
 • Bridge to terabithia cast.
 • Notam sverige.
 • Dumme geschenke.
 • Svagt streck graviditetstest.
 • Globetrotter spel.
 • Sagan om konungens återkomst extended stream.
 • Mörbyskolan död.
 • W3 school bootstrap.
 • Bmw f650gs 2001.
 • Amish kleidung männer.
 • Mest sålda whiskey systembolaget 2016.
 • Trav utgått.
 • Marshall stanmore batteritid.
 • Best tube amp for home use.
 • Un nation new york.
 • Havre pris 2017.
 • Corpuscancer metastaser.
 • Virus antibiotika.
 • Tramadol narkotikaklassat.
 • Skräpa ner i singapore.
 • Radioaktive strahlung in der medizin referat.
 • Tony cronstam skiljer sig.
 • Climatherm blue pipe.
 • Induktion betyder.
 • Öar 4 bokstäver.
 • El show de cuello la letra j.
 • Attraktiv.
 • Riksgymnasium språkstörning.