Home

Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete

Mallar och dokument för egenkontrollprogram

Exempel på planering, utförande och kontroll av elinstallationsarbete 8-11 §§ (xlsx) Dokumenten som pdf. För dig som inte kan öppna word- eller excel-filer har vi tagit fram versioner av samtliga dokument i pdf-format. Mall för dokumentation av egenkontrollprogram (pdf) Exempel på brev till organisationens chefer vid inventering (pdf Organisationen för elinstallationsarbete och egenkontrollprogram 7 § Egenkontrollprogrammet ska innehålla en beskrivning av organisationen för utförande av elinstallationsarbeten och egenkontrollen. Denna del ska minst innehålla beskrivningar av de funktioner eller personer som har arbetsuppgifter i företagets egenkontrollprogram

 1. Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete En del av Systematiskt elsäkerhetsarbete AW Elteam AB Detta dokument innehåller grunduppgifter för företagets egenkontrollprogram en-ligt Elsäkerhetverkets föreskrifter. Till detta dokument finns upprättade kompetenskort, rollbeskrivningar, och kontrolldokument. Uppdaterad 2017-11-14 Rev. 3.
 2. Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete Enligt Elsäkerhetslag (SFS 2016:732), Elsäkerhetsförordning (SFS 2017:218) och Elsäkerhetsverkets föreskrift (ELSÄK-FS 2017:3) Version: 1.0 Skapad av: Tommy Johansson Ändrad senast: 2017-05-0
 3. Sex tips för ett lyckat egenkontrollprogram 1. Kopiera inte någon annans egenkontrollprogram! Den ena verksamheten är inte den andra lik. Ett egenkontrollprogram ska kunna efterlevas och det blir svårt om det inte överensstämmer med verkligheten. 2. Gör dokumentationen praktisk användbar så långt det är möjligt. 3
 4. Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete i Karlstads kommun . Bilaga 3 - Kompetenser personal . Allmänt . Tillgången till kompetens med beskrivning av erfarenhet och utbildning samt vilka specifika arbeten respektive berörd person utför redovisas i separata individuella kompetenskort som förvaras i separat kompetensdatabas
 5. 7.2.3 3 kap. 6 § - Elinstallatör för regelefterlevnad 53 7.2.4 3 kap. 7 § - Organisationen för elinstallationsarbete och egenkontrollprogram 54 7.2.5 3 kap. 8 § - Hur elinstallationsarbete planeras och utförs 55 7.2.6 3 kap. 9 § - Bemanning 58 7.2.7 3 kap. 10 § - Kontroll av utfört arbete (planera) 5

Elsäkerhetsverket Egenkontroll Sola

Egenkontrollprogram Erikssunds El A

Detta dokument är en Guide för mallen Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete som finns i EL-VIS Mall Skapad från EL-VIS - Program för elproffs! Sida | 1 1 Inledning/Förord 2 Företagets organisation Finns organisationen beskriven i annan dokumentation görs en hänvisning dit. 2.1 Huvudverksamhe Denna mall är en hjälp för elinstallationsföretag som behöver upprätta ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet är de rutiner som ett företag behöver ta fram för att elinstallationsarbete ska utföras av personer med rätt kompetens, på rätt sätt samt att arbetet kontrolleras i tillräcklig omfattning

Vilka typer av elinstallationsarbeten det rörde sig om. Vilka kompetenskrav som gällde för de arbeten som utfördes. Vilka personer som ingick i företagets egenkontroll samt om de hade den kompetens som behövdes för olika elinstallationsarbeten. Hur den kompetens som krävdes bibehölls eller utvecklades om det behövdes En huvudentreprenör som inte utför elinstallationsarbete behöver inte ha ett egenkontrollprogram. När det gäller ansvar så omfattas ju underentreprenören av det särskilda ansvar som gäller för elinstallationsföretag, men de allmänna regler som gäller till följd av avtal, brottsbalken, skadeståndsregler med mera gäller båda aktörerna Med några få väl definierade undantag, får elinstallationsarbete i den fasta elinstallationen endast utföras av elektriker som omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram. Företaget ska vara registrerat hos Elsäkerhetsverket och innehavaren är skyldig att kontrollera att företaget är registrerat för arbete i aktuell anläggningstyp, till exempel bostäder egenkontrollprogram och registrering. Egenkontrollprogram ska innefatta den organisation samt de system, rutiner och övriga åtgärder som krävs för att företagets elinstallationsarbeten ska utföras i enlighet med gällande regler. För övriga påverkande föreskrifter och standarder s I EL-VIS Egenkontrollprogram har du en tydlig överblick över hur långt du har kommit med din dokumentation. Det tydliga gränssnittet gör det enkelt för dig att få överblick över vilka områden som är klara, behöver kompletteras eller uppdateras

Frågor och svar - Egenkontrollprogram E

Nu är det klart - Egenkontrollprogram och checklisto

Reformens grundpelare | Elsäkerhetsverket

Första gången ett egenkontrollprogram prövas i domstol

 1. Vilket egenkontrollprogram gäller ifall det är en
 2. Vem får utföra elinstallationsarbete? Trygga Eljob
 3. EL-VIS Egenkontrollprogram - EL-VIS Program för elproff
 4. Är egenkontrollprogrammet implementerat? Voltimu
 5. Maskinentreprenörerna - Gräva för elkabe
Installera ditt batterilager | ElsäkerhetsverketEgenkontrollprogram och checklistor – arbete pågår

egenkontrollprogram - Erikssunds El A

 1. Ny elsäkerhetslag — Installatörsföretage
 2. Allmän Information Företag Organisationsnummer Datum
 3. Egenkontrollprogram
 4. Vad ska ingå i ett egenkontrollprogram?
 5. EL-VIS Egenkontrollprogram | Så fungerar det - Kom igång
 6. Följer du elsäkerhetslagen?

Kontroll före idrifttagning

 1. Kontroll av elinstallationer - Den största missuppfattningen i modern tid
 2. Elsäkerhet i Fokus del 1.1 - Den nya elsäkerhetslagen
 3. Vad innebär den nya elsäkerhetslagen?
 4. Vad innebär nya elsäkerhetslagen för mig som elektriker?
 5. Vem får installera solcellsanläggningar?
AuktorisationAuktorisation ökar din attraktionskraft | VoltimumNy handbok om egenkontroll | Voltimum Sverige
 • The english shop uppsala.
 • Heltäckande diskbänk.
 • Au pair försäkring.
 • Kulturfabrik krefeld parken.
 • Marilyn manson son.
 • Uddevalla shopping.
 • Cylinderhatt synonym.
 • Bemanningsföretag vetlanda.
 • Bombing germany.
 • Lundhags byxor.
 • Streama the walking dead säsong 7.
 • Sozialhilfe höhe.
 • Psykisk ohälsa kvinnor statistik.
 • Pirates of the caribbean 1 stream.
 • Muddväv grå.
 • Luna thurman busson.
 • Gebrauchte küchen zu verschenken.
 • Vad är median.
 • Hur länge håller jäst.
 • Post förvaring.
 • Eksjöhus balans sadel pris.
 • Hyra hus knislinge.
 • Mina dennert janouch.
 • Häggmispel robin hill.
 • Price arsenal tickets.
 • Yorkie poo.
 • Dagens aftonbladet.
 • Saturnus symbol.
 • Amex platinum.
 • Sync jabra headset.
 • Nattsländor arter.
 • Sugbil nyköping.
 • Barn rör sig mindre idag.
 • Monica braithwaite rajad fenty.
 • Woran starb corey haim.
 • Mac address windows 10.
 • Primörer i ugn.
 • Poliskontroller stockholm.
 • Vänder synonym.
 • Danska ord som är bra att kunna.
 • Frusen trött orkeslös.