Home

Madagaskar bnp per invånare

BNP per invånare i Madagaskar - Globali

Bruttonationalprodukt per invånare (BNP) är lika med summan av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år, med undantag av de varorna som används under produktionen. Denna summa delas här på antalet invånare i landet Madagaskar flagga Den nuvarande flaggan infördes i slutet av 1950-talet och bygger delvis på den vit-röda flagga som Hova-folket hade använt. Många av landets invånare härstammar från asiatiska invandrare och i deras ursprungsländer är flaggfärgerna vitt och rött ofta förekommande

Madagaskar | Travel Forum

madagaskar landsfakta, folkmängd, bnp, karta mm stalvik

Det här är en lista över världens länder efter nominell bruttonationalprodukt (BNP) i miljoner amerikanska dollar.Värdena baseras på det sammanlagda av de varor och tjänster för slutlig användning som har producerats i ett land för marknaden och för den offentliga sektorn under en period, vanligen ett år Madagaskar. https://www.ui.se Antal invånare per kvadratkilometer 44 (2017) Andel invånare i städerna 36 BNP per person 461 US dollar (2018) Total BNP 12 100 miljoner US dollar (2018) BNP-tillväxt 4,8 procent (2019) Jordbrukets andel av. Bruttonationalprodukten, BNP, dividerat med antalet invånare i landet kallas BNP per capita. Det är ett mått på ett lands produktion med hänsyn till befolkningsutvecklingen. De senaste tio åren har Sverige haft en relativt svag utveckling av BNP per capita. 2019 växte BNP per capita preliminärt med 0,2 procent

Indexet mäter olika länders genomsnittliga resultat inom tre grundläggande områden: 1. Förväntad livslängd, 2. Utbildning och 3. Inkomst (BNP per invånare) Det här är en lista över länder ordnade efter folkmängd.I juli 2019 beräknade Förenta nationerna att jorden hade en befolkning på ungefär 7,71 miljarder människor. [1]Listan innehåller även avhängiga territorier, vilka står kursiverade Lista över länder rankad av: Läkare täthet. Definition: Denna post ger antalet läkare (läkare), inklusive generalist och specialistläkare, per 1 000 av befolkningen. Medicinska läkare definieras som läkare som studerar, diagnostiserar, behandlar och förebygger sjukdom, sjukdom, skada och andra fysiska och psykiska störningar hos människor genom tillämpning av modern medicin

Bruttonationalprodukt (BNP) är ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten i ett land under en tidsperiod, vanligen ett år.Det kan uttryckas som värdet av total konsumtion av varor och tjänster, bruttoinvesteringar samt export minus import.Om man i ett land summerar värdet av alla färdiga varor och tjänster som producerats under ett år får man fram landets bruttonationalprodukt Trots naturtillgångar i form av mineraler, ädelstenar och skog har Madagaskar haft en svag ekonomisk utveckling och tillhör världens fattigaste länder. Isolering från omvärlden under perioden 2009-2014 innebar ekonomisk kris. Jordbruket utgör basen i ekonomin och sysselsätter närmare åtta av tio madagasker Madagaskar är världens fjärde största ö och ligger i Indiska oceanen cirka 50 mil från det afrikanska fastlandet. På Madagaskar har en unik flora och fauna utvecklats sedan ön avskildes från de afrikanska och asiatiska kontinenterna för 160 miljoner år sedan. Den etniskt blandade befolkningen har såväl afrikanska som indonesiska inslag I en jämförelse med andra OECD-länder har Sverige låga koldioxidutsläpp per capita.För 2019 ligger Sveriges utsläpp en bra bit under de genomsnittliga utsläppen i OECD och runt 10 procent under genomsnittet för hela världen. Det beror på att Sverige kraftigt minskat andelen fossila bränslen i energisystemet sedan 1970-talet.. Den stora andelen elanvändning, framförallt inom.

BNP per invånare - Globali

Madagaskars befolkning har ett blandat ursprung med inslag från framför allt Indonesien och Afrika. Trots att invånarna talar ett enhetligt språk, malagassiska, är de officiellt indelade i 18 folkgrupper med egna dialekter Madagaskar. 24 människor I snitt lyckas 0,8 människor per sekund lämna fattigdomen bakom sig, På kontinenten som helhet lider endast fyra procent av invånare av extrem fattigdom, men betydande fattigdomsfickor finns i länder som Guatemala, Honduras, Haiti och Bolivia Bruttoregionprodukten (BRP) fortsatte att öka i de flesta län även 2017. Den största ökningen skedde i Kronobergs län. Stockholms län hade fortfarande högst BRP per invånare, BRP per sysselsatt och disponibel inkomst per invånare. Alla statistiknyheter för denna statisti Nr: Stat: Världsdel: BNP $/invånare: 1: Luxembourg: Europa: 55100: 2: USA: Nordamerika: 37800: 3: Norge: Europa: 37700: 4: Vatikanen: Europa: 37000: 5: San Marino. Lista över länder rankad av: Dödstal. Definition: Denna post ger det genomsnittliga årliga antalet dödsfall under ett år per 1 000 invånare vid halvårsskiftet. även känd som rå dödsfall. Dödsgraden, medan endast en grov indikator på dödlighetssituationen i ett land, visar noggrant den nuvarande dödligheten på befolkningstillväxten

BNP per invånare, logaritm (USD) Statliga utgifter (% av BNP) Argentina Vitryssland Bolivia Brasilien Chile Colombia Costa Rica Cypern Ecuador El Salvador Gambia Ghana Guatemala Honduras Malawi Mexiko Namibia Pakistan Nicaragua Paraguay Peru Filippinerna Ryssland Sydkorea Schweiz USA Uganda Uruguay Venezuela Zambia Zimbabwe. Elkonsumtion per invånare: 23 000 kWh (Sverige 13 480 kWh) Elektricitet från fossila bränslen: 3.0 % (Sverige 5.0 %) Koldioxidutsläpp / invånare (ton): 9.30 (Sverige 4.50) Antal besökare årligen: 5 960 000 (2016) Militära utgifter i % av BNP: 1.6 %. Mobiltelefoner, abonnemang: 5 721 000 (2018 På Globalis webbplats kan du se diagram som sammanställt olika länders BNP. Globalis är ett svenskt/norskt projekt som drivs av Bjørn Sandvik i FN-förbundets regi Antal elever per lärare i grundskolan: 12 (Sverige 12) Självständighet: 31 augusti, 1957 Nationaldagar: 31 augusti (självständighetsdagen) Rösträttsålder: 21 år. BNP/ invånare: USD 11 415 (2019) Valuta: Ringgit (MYR) Största handelspartners (export): Singapore, Kina, USA. Befolkning under fattigdomsgräns: 3.8 Kartan som visas här visar hur Statsskuld varierar efter land. Färgskuggan i landet motsvarar indikatorens storlek. Ju mörkare färgskärmen desto högre värde

Madagaskar - Globali

Den genomsnittliga låneskulden per invånare uppgick 2018 till 64 166 kr per invånare, 4 443 kr mer än 2017. Låneskuldens andel av BNP ökade med 0,5 procentenheter och uppgick 2018 till 13,7 procent. Tabell 5: Kommunsektorns låneskuld. BRP per invånare var högst i Stockholms län, 37 procent högre än genomsnittet för riket. Lägst BRP per invånare hade Södermanlands län med index på 73, dvs 27 procent lägre än riksgenomsnittet. Indexvärdet avseende BRP per invånare för Norrbottens län var 103, dvs 3 procent högre än riksgenomsnittet Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut. Per 1 000 inv, 16-64 år, 201 Enligt författningen är Madagaskar en parlamentarisk demokrati med flerpartisystem. De politiska partierna är sällan ideologiskt styrda, utan är uppbyggda kring sina ledare. President Andry Rajoelina backas upp av en tiopartiallians vid namn Vi alla med president Rajoelina

Madagaskar. Madagaskar är världens fjärde största ö, till ytan något större än Sverige. I landet bor omkring 19 miljoner människor. Den ligger i Indiska oceanen cirka 40 mil öster om den afrikanska kontinenten. Madagaskars huvudstad heter Antananarivo och har cirka 1,4 miljoner invånare När länders välstånd och rikedom mäts används oftast begreppet BNP per invånare (eller per capita). BNP är en förkortning för bruttonationalprodukt och är värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år. Ju större produktion, desto högre BNP. Ju färre invånare som ska dela på produktionsvärdet, desto. Bruttonationalprodukten, BNP, beskriver storleken på ett lands ekonomi och beräknas genom att man summerar värdet på alla varor och tjänster som produceras i landet under en viss period, antingen ett kvartal eller ett år. Genom att dividera BNP med antalet invånare, BNP per capita, får man en ungefärlig bild av hur rikt landet är.. 2019 uppgick Sveriges BNP till 5 021 miljarder kronor Ekonomifaktas fakta om BNP. Bruttonationalprodukten, BNP, dividerat med antalet invånare i landet kallas BNP per capita. Det är ett mått på ett lands produktion med hänsyn till befolkningsutvecklingen. Åren efter finanskrisen hade Sverige en svag utveckling av BNP per capita, dock blev tillväxten åter starkare under 2015. 2018 växte BNP per capita med 1,2 procent.. Madagaskar är en stat belägen på ön Madagaskar i Indiska oceanen, öster om södra Afrika. Ön är till ytan världens fjärde största ö. Madagaskar gör även anspråk på Îles Éparses, fem franska öområden belägna runt omkring Madagaskar

grönland landsfakta, folkmängd, folkgrupper, bnp, karta mm

Fakta om Madagaskar Afrika - samhällskunskap Världens

BRP per invånare 2006-2017. Tusental kronor; Kommun/Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017; Bjurholm: 144: 153: 165: 136: 142: 158: 182. Madagaskar, formellt Republiken Madagaskar, som sysselsätter 82 % av befolkningen och står för 25 % av BNP. Exportinkomsterna kommer främst från textilindustrin och livsmedelsindustrin. Den största exportprodukten är kaffe. e invånare har en TV-apparat och radioapparater finns cirka 12 per 100 invånare

Madagaskar - Uppslagsverk - NE

Madagaskar är rent ekonomiskt ett fattigt land, vår guide berättar att 90 procent av folket lever på mindre än 2 dollar per dag. Å andra sidan berättar samma guide att du i Madagaskar anses som rik när du 1) har råd att äga en sebu (ett nötkreatur, motsvarigheten till vår ko) och/eller 2) har många barn Per capita betyder per huvud vilket är en väldigt bra förklaring på vad det nyutvecklade måttet faktiskt är. BNP per capita innebär att man delar landets BNP på antalet invånare. Det ger en lägre siffra som dessutom ger ett mer sanningsenligt resultat vid jämförelser som den mellan Sverige och Brasilien BNP per invånare, tusen USD (1990 års internationella dollar) USA Japan Sverige Storbritannien Sydkorea Mexico Madagaskar Malawi Malaysia Maldiverna Mali Malta Marocko Mauritanien Mauritius Mexiko Mocambique Mongoliet Humankapital per arbetare och produktion per arbetare Produktion per arbetare Humankapital per arbetare Luxemburg US

Antal läkare per 1000 invånare Nuläge Tidsserie Analys. Senast uppdaterad: 2020-04-07. Förklaring Sveriges Kommuner och Landsting producerar en årlig statistik över anställda i landsting och regioner per den 1 november. För. Om svensk ekonomi hade följt trenden under decenniet före finanskrisen hade Sveriges BNP per invånare varit över 160.000 kronor högre än i dag. Den svaga tillväxten har skett trots att Riksbanken trampat gasen i botten och skuldsättningen ökat dramatiskt Nu finns topplistan över länderna som har ett BNP med bäst köpkraft för invånarna. Flytta till Norge om du vill bo i ett land som kvalar in på tio-i-topplistan. Sverige hamnar på 15:e plats efter Irland BNP per invånare. Bnp delat med antal invånare, även kallat BNP per capita. Används för att jämföra levnadsstandarden. Engelsk översättning. Engelsk förklaring. Publicerad 2018-10-09. Uppdaterad 2018-10-09. Publikationer. Konjunkturläget 12 Länder Med Den Värsta BNP-Tillväxten Per Capita | 2020. Jacob Lundberg: juni 2011. Sveriges BNP per capita på sjunde plats i Europ

Madagaskar - "Lemurernas Ö", Rainer Stalvik, föreläsare

Lista över länder efter BNP (PPP) per capita - Wikipedi

 1. BNP per invånare Uppdaterad: 18.9.2020 Uppdateras nästa gång: 18.12.2020 Beskrivning av indikatorn. BNP, bruttonationalprodukten till marknadspris är det slutliga resultatet av produktionsaktiviteten hos inhemska produktionsenheter. Den kan definieras på tre sätt: som summan.
 2. BNP, bruttonationalprodukten, är ett av de viktigaste samhällsekonomiska måtten. BNP beskriver storleken på Sveriges ekonomi genom att mäta värdet av varor och tjänster. År 2019 uppgick Sveriges BNP till 5 021 miljarder kronor
 3. Folkmängd = antalet invånare inom Sveriges geografiska område.. Arbetslöshet = hur stor andel av arbetskraften mellan 16-64 år som var öppet arbetslösa den senaste månaden.. Bruttonationalprodukten (BNP) = värdet av alla varor och tjänster som producerats i Sverige under ett år. Uttrycks här som absoluta tal och som utveckling jämfört med motsvarande period förra året

Madagaskar - Wikipedi

Genom att jämföra BNP per invånare uttryckt i köpkraftsstandard kan man få en bild av levnadsstandarden i EU. Källa: Eurostat EU strävar efter att höja levnadsstandarden genom att värna miljön, främja nya jobb, minska regionala skillnader och minska avstånden till isolerade områden genom att bygga ut infrastrukturen BNP per invånare: välståndsfördelningen BNP per invånare (2015) Index där genomsnittet för de 28 EU-länderna är 10 Madagaskar producerar mer kaffe och vanilj än något annat land i hela världen, det är alltså deras viktigaste exportvara. Andra viktiga exportvaror är sockerrör, nejlika, ris, kakao, bönor, kassava, jordnötter och nötkött. Även turismen är en viktig inkomstkälla för landet. BNP per person år 2013 var 470 US dollar Hitta EU-statistik om BNP per capita, folkmängd, arbetslöshet m.m. och läs EU:s opinionsundersökningar i Eurobarometern

Melekeok | Travel Forum

Lista över länder efter BNP - Wikipedi

Växthusgasutsläpp från svensk konsumtion per person 2008-2017, ton koldioxidekvivalenter per invånare. Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp är omkring 10 ton per person och år Därefter införde landet en landsomfattande nedstängning och rådde invånarna att där varje person måste plocka minst 20 kilo bomull per gas och bomull. BNP/invånare: 6 967 US. Bruttoregionprodukt (BRP), sysselsatta och löner (ENS2010) efter region (län, riksområde). År 2000 - 201 BNP. Eurostat - Gross domestic product, current prices teina010 Säsongs - och kalenderjusterade siffror. Befolkning, används för att räkna ut per miljon invånare. Eurostat - Population and. Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP uttryckt i procent av potentiell BNP. Enligt konjunkturlönestatistiken. Avser anställdas timmar. Procent. Vid årets slut. Beslut i slutet av december implementeras i januari. Index 1992-11-18=100. Procent av potentiell BNP. Källor: IMF, Medlingsinstitutet, Riksbanken, SCB och Konjunktur­institutet

Beräkningar av BNP per invånare som utgår från PPS-serien i stället för euroserien kan ge stora skillnader i rangordningen av regionerna. År 2009 hade den svenska regionen Östra Mellansverige en BNP per invånare på 26 600 euro, vilket att den rangordnades högre än den italienska regionen Marche, med 25 600 euro BNP, dividerat med antalet invånare i landet kallas BNP per capita (per invånare). Det är ett mått på ett lands produktion med hänsyn till befolkningsutvecklingen. Med hjälp av BNP per capita är det möjligt att göra en enkel jämförelse mellan invånarnas levnadsstandard i olika länder

Madagaskar - U

Regional ekonomi kan beskrivas ur flera dimensioner; produktion, inkomster och konsumtion. Precis som på nationell nivå där man använder nationalräkenskaper (BNP) för att analysera nationens utveckling kan vi beskriva den regionala ekonomin med hjälp av regionala räkenskaper (BRP) Covid-19-pandemin leder till att Sveriges BNP minskar med ca 10 procent det andra kvartalet i år. I bland annat euroområdet väntas nedgången bli betydligt större. En anledning till att den svenska ekonomin inte drabbas fullt lika hårt det andra kvartalet är att de svenska myndigheternas åtgärder för att bromsa smittspridningen har varit mindre långtgående än i många andra länder Enligt siffror från Statistiska centralbyrån, ligger bruttonationalprodukten, BNP, per invånare i genomsnitt på 255 tusen kronor, men i jämtlands län på bara lite drygt 200 tusen per person.

BNP per capita är ett mått på Sveriges produktion med hänsyn till befolkningsutvecklingen och sägs att ha stor samband med levnadsstandard. Siffrorna är justerat för prisändringar (inflation). Diagrammen visar utvecklingen av Bruttonationalprodukt (BNP) och BNP per capita (per invånare) i en index (där år 1993 = 100) Sverige har det lägsta antalet disponibla vårdplatser i EU - 2,4 per 1 000 invånare. Det går 4,2 läkare på 1 000 svenskar, vilket är fler än genomsnittet för OECD-länderna. Det är några av siffrorna från OECD:s senaste rapport Sedan 2011 har vi haft fullkomlig nolltillväxt med 0.03% i ökning av BNP per capita, eller med Sanandajis en decimal 0.0%. I kontrast mot Reinfeldt och Borgs -0.07% per år sedan 2007 eller 0.03% per år sedan 2011 ökade BNP per capita med 2.4% under på ett enda år under Göran Persson 2004 - 2005 År 2000 hade Etiopien världens lägsta BNP per invånare

I den här artikeln utgår vi dock från ländernas BNP (Bruttonationalprodukt), som beskriver värdet av alla varor och tjänster som tillverkas i ett land under ett år. Metoden som används är BNP per capita, vilket ger en mer rättvis jämförelse mellan länder med färre invånare och de mest befolkade länderna i världen BNP per capita är ett lands bruttonationalprodukt delat med antalet invånare. Siffrorna är justerade för köpkraft, det vill säga de tar hänsyn till prisskillnader mellan länder. Sverige placerar sig på plats nummer 17 på listan. Sveriges BNP per capita har inte stigit i samma takt som BNP. Det finns flera anledningar till att så är. Madagaskar Business Senaste Föregående Högsta Lägsta Enhet; Bilregistreringar 435.00: 756.00: 1962.00: 435.00: Internet hastighet Bnp Per Capita Bnp Per Capita Ppp. Labour Befolkning Arbetslöshet. Priser Konsumentprisindex Kpi KPI bostadshjälpmedel Cpi Transportfordon. 10. Madagaskar. Man upattar att cirka 70% av landets befolkning lever i fattigdom. Vanilj och kaffe är några av Madagaskars främsta exportvaror. Politiska konflikter och korruption är några av anledningarna till den svaga ekonomin. PPP per capita: 150 BNP per invånare. Medan vissa städer i Indien är bnp drabbade av vattenbrist är det inte alls ett problem i andra delar bnp landet. Sverige ligger i vad när det handlar om vattenstress. Men ändå såg vi förra året att vattenbrist var ett problem

Bruttonationalprodukten, BNP, dividerat med antalet invånare i landet kallas BNP per capita. Det är ett mått på ett lands produktion med hänsyn till befolkningsutvecklingen. Åren efter finanskrisen hade Sverige en svag utveckling av BNP per capita, dock blev tillväxten åter starkare under 2015. 2018 växte BNP per capita med 1,2 procent.. Definition: Denna post ger en upattning från den amerikanska folkräkningens folkräkning baserat på statistik från befolkningsräkningar, viktiga statistikregistreringssystem eller provundersökningar avseende det senaste förflutna och antaganden om framtida trender. Den totala befolkningen presenterar en övergripande åtgärd av landets potentiella inverkan på världen och inom dess. EU:s medlemsländer bör enligt regelverket inte ha en statsskuld som överstiger 60 procent av bruttonationalprodukten, BNP. Flera länder har dock högre statsskuld än 60 procent av BNP Fallet i BNP är det största för ett enskilt kvartal i tidsserien Om befolkningen var jämnt utspridd över landet skulle det vara 214 meter mellan invånare. I Stockholm är avståndet under 20 meter. Statistik. Preliminär statistik över döda (Excel) Veckovis sammanställning över döda per dag 2015-2020, efter åldersgrupp, kön och. FAKTA OM MADAGASKAR: Fullt namn: (Repoblikan´i Madadagasikara) - Madagaskisk Republik Motto: Tanindrazana, Fahafana, Fandrosoana - Fosterland, Frihet, Framsteg Yta: 587.040 kvadratkilometer Befolkning: 22 miljoner (upattningsvis..

Budgetunderskotten spås uppgå till 4,9 procent av BNP i snitt per år mellan 2021 och 2028 - nivåer som inte setts sedan precis efter finanskrisen. Det är de första prognoserna som budgetkontoret publicerar sedan den amerikanska kongressen klubbade igenom skattesänkningar motsvarande 1.500 miljarder dollar över en tioårsperiod i slutet av förra året Madagaskar är världens 46:e största land och fjärde största ö med ytan 587 040 kvadratkilometer. Öns storlek går att jämföra med Kenya. Ihosy är en ort på Madagaskar med 18 205 invånare (2005). Öns högsta del är i mitten, vilken domineras av högländer, vilket leder ner i regnskog och en smal kustlinje i öst

BNP per capita - Ekonomifakt

Per miljon invånare (2017) Utexaminerade forskare Per miljon invånare (2016) Inhemska filmpremiärer Procent av alla filmpremiärer (2017 - Island 2014) Museibesök Antal besök per 100 invånare (2017 - Island och Sverige 2016 ) Totala statliga FoU-utgifter Procent av BNP (2016) 2,9 187 385 15 268 2,8 224 366 19 128 2,1 65 217 5 760 2,0. BNP i Kina, till exempel, är mycket nära den i USA: s ekonomi, men BNP per capita i Kina faller långt efter USA, på grund av den enorma befolkningen i Kina Bruttonationalprodukt per invånare (BNP) är lika med summan av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år, med undantag av de varorna som används under produktionen Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Ekonomin har rusat framåt och BNP per capita har tredubblats.; Ett annat mått: Kinas och Indiens ekonomier har fördubblat sin BNP per capita dubbelt så snabbt som Europa och USA gjorde under den industriella revolutionen.; Mexiko hade den största konsumtionen av läsk per capita och även den.

Turkiet | Travel Forum

HDI - mänsklig utvecklin

invånare/km ². ekonomi 13 the bnp bnp per person pps, usd bnp tillvÄt procent 1 362 19 904 5 287 18 569 50 693 38 918 40 737 56 066 total bnp miljarder pps, usd. ekonomi 15 norden eu japan usa eu usa skatter procent av bnp norden japan. Nyckeltal prognos 21 september 2020 (prognos från juni 2020 i kursivt) Procentuell förändring om inte annat anges Nyckeltal BNP 1,2 1,2-4,6-6,0 4,1 3,0 3,8 4,4 2,7. Madagaskar - Lemurernas Ö. På min hemsida om Madagaskar finns en kort historiebeskrivning, resfakta, statistiska uppgifter, fotografier mm., Rainer Stalvik, föreläsar

Jerusalem | Travel ForumKosovo | Travel ForumFilippinerna | Travel Forum

Antalet invånare per läkare i världen. thewvsr.com - 31 okt 2007 av murtlest i karta, samhälle, statistik m fl. Den här kartan visar hur många invånare det går på varje läkare på olika platser i världen. I Sverige ligger vi någonstanns kring 300 medan det på vissa platser i Afrika går 50 000 personer på varje läkare. 21 Push Finansdepartementet Publicerad 2020-06-18 Nyckeltal prognos 18 juni 2020 (prognos från april 2020 i kursivt) Procentuell förändring om inte annat anges Nyckeltal BNP 1,2 1,2-6,0-4,0 3,0 3,5 4,4 3,4 3,7 3,1 BNP, kalenderkorrigerad 1,2 1,3-6,3-4,2 2,9 3,3 4,5 3,4 3,9 3,3 BNP per invånare 0,2 0,2-6,9-4,8 2,2 2,6 3,7 2,6 3,0 2,4 Hushållens konsumtion 1,2 1,2-5,9 0,1 3,5 2,8 4,3 3,6 3,7 3, länderna i OECD per indikator (normaliserade värden). 1 Värden för år 2017 eller senast tillgängliga. Källa: OECD MSTI och Clarivate Analytics. Totala utgifter för FoU som andel av BNP Antal forskare per tusen invånare Företagens utgifter för FoU som andel av BNP Högskolesektorns utgifter för FoU som andel av BNP Antal publikatione Medan de flesta länderna på kontinenten lägger 8 procent av sin BNP på hälsa har Peru endast satsat 5 procent. I Europa är genomsnittet 11,5 iva-platser per 100.000 invånare

 • Sommarjobb tierps kommun.
 • Embryo entwicklung bilder.
 • Vinsch swedol.
 • Patient spel.
 • Seoul weather november.
 • Hoppa av gymnasiet och börja nästa år.
 • Rock and ice.
 • Quadra fire pelletskamin reservdelar.
 • Cykla mountainbike göteborg.
 • Simpledateformat example java.
 • Redskap hjullastare.
 • Mockasin giftorm.
 • Remington 700 vtr ljuddämpare.
 • Vit chokladmousse med blåbär.
 • Hållbara relationer förskolan.
 • Moskva väder sommar.
 • Rencana anggaran biaya ruko 2 lantai.
 • Exploderande väckarklocka.
 • Wohnmobilstellplatz rostock überseehafen.
 • Stockholms klänningsfabrik sammet.
 • Kombinera letarad och letakolumn.
 • Ställplats helsingör.
 • Grövelfjäll stugor.
 • Second wave feminism.
 • Keihin förgasare luftskruv.
 • Hösilage uppsala.
 • Stickling hoya.
 • Party outfit lässig.
 • Peperomia albovittata.
 • Vad betyder brut.
 • Somna till.
 • Hotell transylvanien hotel transylvania 3: summer vacation.
 • Pip larsson dvd.
 • Krisberedskap mat.
 • Algiers motel.
 • Lego flygplan 60104.
 • 3f mefedron.
 • Parkinson behandling.
 • Koppla in subwoofer till receiver.
 • Actic pt lön.
 • Hösilage uppsala.